Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 2: 18-22 Đức Giêsu kể hai dụ ngôn nhỏ để nói về thời đại mới của Ngài: “rượu mới, bình mới”.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 16-01-2017 

THỨ HAI TUẦN II MÙA THƯỜNG NIÊN A


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mac-cô (Mc 2, 18-22)

 
18 Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay ; có người đến hỏi Đức Giê-su : “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?” 19 Đức Giê-su trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. 20 Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. 21 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. 22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới !”


SUY NIỆM

 
Ăn chay là một trong những truyền thống đạo đức tốt đẹp của người Dothái. Mỗi năm họ chỉ bắt buộc giữ chay vào ngày lễ Xá Tội, ngày toàn dân xưng tội để được Chúa thứ tha, ngày này thích hợp cho việc giữ chay. Nhưng có một số người đạo đức hơn, họ sẽ giữ chay hai ngày trong tuần, thứ Hai và thứ Năm.

Thời Đức Giêsu, ăn chay là một thực hành tôn giáo rất phổ biến. Ăn chay từ lâu mang ý nghĩa chuẩn bị gặp gỡ Thiên Chúa: như ông Môsê trên núi Sinai trong Xh 34,28.

Môn đệ ông Gioan Tẩy giả và người Pharisêu ăn chay nhằm mục đích chuẩn bị đón nhận ơn cứu độ trong ngày Chúa đến. Họ ăn chay để tỏ lòng hối cải.

Đức Giêsu biện minh cho các môn đệ của Ngài không ăn chay là “chàng rể còn ở với họ” (c. 19). Như vậy, Đức Giêsu tự cho mình là chàng rể.

Trong Cựu ước, giao ước Thiên Chúa lập với dân Người được ví như lễ cưới và Thiên Chúa là chàng rể của dân Israel (x. Hs 2 ; Is 54, 4-6 ; Gr 2,2 ;……)

Đức Giêsu là chàng rể trong bữa tiệc như Is 25, 6-9 đã loan báo. Ngài là Đấng Mêsia đang có mặt giữa khách dự tiệc cưới. Vì thế, các môn đệ của Ngài không ăn chay, nhưng sẽ tới ngày chàng rể (Đức Giêsu) bị đem đi, tức là bị giết, các môn đệ mới ăn chay. Và các ông ăn chay là để chờ đợi ngày chàng rể trở lại (x. Cv 14,1-3).

Người ta có thể ăn chay để từ chối những điều mình ưa thích, cho tâm hồn thanh thản hơn. Hoặc là để tự kiềm chế, để biết mình có thể làm chủ lấy mình chứ không để những thứ ưa thích làm chủ mình. Để chắc chắn rằng không gì mình yêu thích đến độ mình không thể từ bỏ chúng… Chúa Giêsu không chống đối việc ăn chay theo tinh thần đạo đức, ngược lại Ngài còn khuyên các môn đệ của mình phải ăn chay để có thể trừ quỷ.

Điều rắc rối là có một số người ăn chay nhằm mục đích khoe khoang lối sống lập dị, khắc khổ. Họ muốn người ta chú ý về đời sống đạo đức của mình. Họ muốn người ta khâm phục ý chí mạnh mẽ của họ. Hơn thế nữa họ muốn cả Thiên Chúa phải nhìn đến “sự tan nát bên ngoài” của họ. Họ ăn chay mà mặt mày nhăn nhó, quần áo xốc xếch, vẻ mặt khổ não… Họ tưởng rằng chính những hành động phụ thêm đó sẽ làm cho Thiên Chúa động lòng.

Chính vì vậy câu hỏi: “Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” (Mc 2, 18) câu này vừa nhằm ngụ ý trách móc, hơn thế nữa nó nhằm ngụ ý khoe khoang: “Môn đệ ông không giống chúng tôi gì hết, chúng tôi ăn chay tuần 2 lần, chúng tôi sống khắc khổ lắm, quần áo chúng tôi xốc xếch, đầu tóc chúng tôi rối nùi…” Ngụ ý sâu xa của họ là chúng tôi đạo đức thánh thiện lắm đây!

Nhân cơ hội này, Đức Giêsu kể hai dụ ngôn nhỏ để nói về thời đại mới của Ngài: “rượu mới, bình mới”. Như thế, Đức Giêsu không chấp nhận “vải mới, áo cũ”. Tinh thần của ông Gioan Tẩy giả và của người Pharisêu không còn thích hợp trong vương quốc Thiên Chúa nữa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức sự hiện diện của Chúa, để chúng con vui sống trong Chúa và vì Chúa. Xin Chúa cảm hoá chúng con, để mỗi lời chúng con nói, mỗi việc chúng con làm đem lại niềm vui và sự hài lòng cho Chúa và cho mọi người. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường