Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 2: 18-22  Luật lệ thực sự là điều tốt, nhưng nó để phục vụ cho con người, chứ đừng để cho con người phải lệ thuộc nó.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN II THƯỜNG NIÊN B

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mac-cô (Mc 2: 18-22)
 
18 Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay ; có người đến hỏi Đức Giê-su : “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?” 19 Đức Giê-su trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. 20 Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. 21 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. 22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới !”


SUY NIỆM

 

Sống trong xã hội buộc phải có luật lệ, bởi luật nhằm giúp cho xã hội có kỷ cương, được bình ổn và có sự tốt lành. Tuy nhiên, một khó khăn mà chúng ta thường thấy một vài sự đối nghịch giữa tôn giáo và xã hội, giữa văn hóa, luật lệ và chính trị đã tạo nên những tranh luận của xã hội. Nhưng, xét cho cùng cốt lõi của mọi tôn giáo, xã hội, văn hóa và chính trị đều hướng đến ý nghĩa tình thương con người.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một cuộc tranh luận của người Pharisêu với Chúa Giêsu về việc ăn chay. Họ đặt vấn đề “Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Đức Giêsu trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?”. Xét về luật ăn chay, thì các môn đệ đã phạm luật là điều đúng, nhưng xét về tình huống sự kiện và hoàn cảnh thì khác. Trong một bối cảnh của niềm vui, hạnh phúc của tình người với nhau, việc ăn chay có thể được bù lại trong điều kiện thời gian khác.

Luật lệ thực sự là điều tốt, nhưng nó để phục vụ cho con người, chứ đừng để cho con người phải lệ thuộc nó. Có những luật lệ bắt buộc mà chúng ta phải tuân thủ, bởi nó bảo vệ sự sống, luân lý và đạo lý của con người, chúng ta đừng tránh né điều bắt buộc này bằng một phương cách giải thích theo cảm tính và lợi ích của dục vọng con người.

Thực vậy, đỉnh cao của luật lệ là hướng con người vươn đến Thiên Chúa để sống tình yêu và hạnh phúc của ơn cứu độ. Vì thế, Chúa Giêsu đã luôn lấy tình yêu và lòng thương xót làm nền tảng để con người hiểu rõ và sống thực với giá trị chân lý theo Tin Mừng tình yêu của Chúa.

Chúng ta cần xây dựng nền tảng của đời sống dựa trên những giá trị bền vững của Lời Chúa, đồng thời chúng ta cùng nhau vươn tới mục đích tối hậu là hạnh phúc của ơn cứu độ qua việc sống bác ái, yêu thương, quảng đại và tha thứ, bởi Thiên Chúa luôn lấy luật lệ của tình yêu và lòng thương xót để đối xử với con cái của Ngài.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường