Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 2: 18-22 Tin Mừng hôm nay mà thánh Marcô trình thuật. Người Pharisêu đã lên án Chúa Giêsu về việc các học trò của Người không chịu ăn chay, trong lúc môn đệ Gioan ăn chay.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 21-01-2019 

THỨ HAI TUẦN II MÙA THƯỜNG NIÊN C


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mac-cô (Mc 2: 18-22)
 

18 Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay ; có người đến hỏi Đức Giê-su : “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?” 19 Đức Giê-su trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. 20 Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. 21 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. 22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới !”


SUY NIỆM

Pascal - triết gia và khoa học gia người Pháp - đã đưa ra nhận xét như thế này: con người ta có hai cuộc sống, một cuộc sống thật và một cuộc sống tưởng tượng dựa vào ý kiến của người khác hay ý kiến của mình. Chúng ta thường tô điểm và bảo vệ con người tưởng tượng của mình, và lờ đi con người thật.
 
Từ lời nhận xét của Pascal, chúng ta chú ý về bài Tin Mừng hôm nay mà thánh Marcô trình thuật. Người Pharisêu đã lên án Chúa Giêsu về việc các học trò của Người không chịu ăn chay, trong lúc môn đệ Gioan ăn chay. Tuy nhiên, chính Chúa Giêsu đã làm sáng tỏ cho họ thấy sự suy nghĩ và lối sống hình thức bề ngoài của họ. Con đường đạo nơi Đức Giêsu không dựa theo một lối sống tô vẻ và trang hoàng bề ngoài hay một lối sống dựa dẫm vào sụ dèm pha của người khác. Cách sống đạo mà Chúa Giêsu đưa ra hoàn toàn mới mẻ và khác biệt. Đối với Người, linh hồn và cốt lõi của việc sống đạo là tình thương. Chính tình thương này thúc đẩy Ngài đi đến tận cùng bắng cái chết trên thập giá và cuộc chiến thắng của Người là cuộc chiến thắng của công lý và sự thật.
 
Chúng ta là Kitô hữu, là những người đang sống trong đời sống gia đình, chúng ta đừng để cho một lối sống của xã hội hình thức len lõi nơi gia đình. Nhìn từ phía ngoài xem ra là một gia đình hạnh phúc, nhưng bên trong là những cuộc cãi vã, tiếng to, tiếng lớn không ngớt để rồi dẫn đến những cuộc chia rẽ và bất đồng không có hướng giải quyết. Bí quyết mà Đức Giêsu đã dạy cho chúng ta vượt thắng mọi khó khăn trong gia đình là sự chân thành yêu thương, lòng quãng đại và sự tha thứ.
 
Qua lời bầu cử của Mẹ Maria và thánh cả Giuse, nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn yêu thương và hiệp nhất trong mọi bước đường của cuộc sống. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường