Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 21: 23-27 Trong thế giới hôm nay: Thiên Chúa vẫn đang đối thoại, mời gọi mỗi người chúng ta không ngừng tìm hiểu sự thật, và chúng ta được cứu rỗi hay bị luận phạt là tùy thuộc thái độ đón nhận hay khước từ lời mời gọi đó.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN III MÙA VỌNG A 

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mat-thêu (Mt 21: 23-27)

23 Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: "Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy? "24 Đức Giê-su đáp: "Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.25 Vậy, phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có? Do Trời hay do người ta? " Họ mới nghĩ thầm: "Nếu mình nói: "Do Trời", thì ông ấy sẽ vặn lại: "Thế sao các ông lại không tin ông ấy? "26 Còn nếu mình nói: "Do người ta", thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an là một ngôn sứ."27 Họ mới trả lời Đức Giê-su: "Chúng tôi không biết." Người cũng nói với họ: "Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy."

SUY NIỆM

"Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông?", câu hỏi của các thượng tế và kỳ lão thoạt nghe cho thấy có vẻ họ muốn tìm hiểu về Chúa Giêsu, họ đang đi tìm sự thật về Chúa Giêsu, nhưng thực ra họ đặt ra câu hỏi đó có mục đích là để bắt bẻ và tìm cớ hại Người. Chúa Giêsu biết rõ âm mưu của họ, nhưng thay vì giận dữ, Chúa Giêsu lại tỏ ra khoan dung và nhân từ trước thái độ cố chấp của họ, nên thay vì trả lời, Nguời lại đặt ra cho họ một câu hỏi, không phải để bắt bẻ hay gài bẫy họ, mà để mời gọi họ nhận ra được sự thật về Người và tin vào Người.

Chúng ta có thể thấy được ý muốn của Chúa Giêsu, nhận ra được tấm lòng thương xót của Người khi Người nhắc lại cho các thượng tế và kỳ lão về phép rửa của Gioan Tẩy Giả. Cuộc đời và lời giảng dạy của Gioan Tẩy Giả không những thu hút nhiều người đến nghe giảng, mà còn chịu phép rửa thống hối. Vậy mà Gioan chỉ coi mình là tiếng kêu trong sa mạc, dọn đường cho Đấng đến sau ông. Lời của Gioan Tẩy Giả chính là một chứng từ về sự thật: "Đấng đến sau tôi, quyền thế hơn tôi và tôi không đáng cởi dây giày cho Ngài". Như thế, khi nhắc lại Gioan Tẩy Giả và phép rửa của ông là Chúa Giêsu muốn các thượng tế và kỳ lão chấp nhận sự thật. Nhưng họ vẫn cố chấp và ác ý, khiến họ không thể trở thành môn đệ của Người.

Trong thế giới hôm nay: Thiên Chúa vẫn đang đối thoại, mời gọi mỗi người chúng ta không ngừng tìm hiểu sự thật, và chúng ta được cứu rỗi hay bị luận phạt là tùy thuộc thái độ đón nhận hay khước từ lời mời gọi đó.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con luôn tin nhận Chúa là Đấng đã đến trần gian để cứu chuộc nhân loại, cứu chuộc chúng con; xin cho chúng con nhận ra được ánh nhìn nhân từ và tấm lòng thương xót của Chúa, để chúng con luôn siêng năng đến với Chúa và được tắm trong đại dương ân sủng của Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường