Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần III Phục Sinh (Ga 6:22-29) - GKGĐ GP Phú Cường

Trình thật Tin mừng diễn tả rất rõ: sau phép lạ bánh hóa nhiều, Chúa Giêsu lánh mình đi vì dân chúng muốn tôn Người lên làm vua; còn các môn đệ thì xuống thuyền qua bên kia bờ hồ, đến Capharnaum. Những người đã được ăn bánh hóa nhiều, đi tìm Người… Và Chúa Giêsu trách họ: các ông đi tìm tôi không phải vì được thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê!

Suy niệm Lời Chúa
THỨ HAI TUẦN III PHỤC SINH
Ngày 02/5/2022

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (6,22-29)

22 Hôm ấy, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. 23 Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. 24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?” 26 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận”. 28 Họ liền hỏi Người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” 29 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.

SUY NIỆM

Trình thật Tin mừng diễn tả rất rõ: sau phép lạ bánh hóa nhiều, Chúa Giêsu lánh mình đi vì dân chúng muốn tôn Người lên làm vua; còn các môn đệ thì xuống thuyền qua bên kia bờ hồ, đến Capharnaum. Những người đã được ăn bánh hóa nhiều, đi tìm Người… Và Chúa Giêsu trách họ: các ông đi tìm tôi không phải vì được thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê!

Như thế, Chúa đang than phiền về một sự sai lầm trong cách họ tìm kiếm Chúa. Hay nói đơn giản: đây là một sự lầm tưởng. Vì lẽ, làm phép lạ hay hoá bánh ra nhiều không phải là mục đích Chúa Giêsu đến trong thế gian.

Vậy mục đích Chúa Giêsu đến thế gian là gì?

Đáp án cho câu trả lời căn bản này có thể tìm thấy trong cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với Nicôđêmô, khi ông này tìm kiếm Chúa vào ban đêm. Đó là: “ Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một để những ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải hư mất, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).

Chúa Giêsu đến thế gian để chúng ta được sống, và sống dồi dào (x. Ga 10,1-10). Cho nên chúng ta mới hiểu vì sao ngay sau đó, Chúa Giêsu mời gọi: Hãy ra công làm việc... để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh.. là thứ lương thực mà Con Người sẽ ban cho các ông.

Lương thực mà Con Người ban cho là lương thực nào? Chúng ta có thể hiểu theo hai nghĩa: nghĩa đức tin (x. Ga 6,35-47), Chúa Giêsu là bánh trường sinh; và nghĩa bí tích (x. Ga 6,48-58), Chúa Giêsu Thánh thể.

Theo nghĩa đức tin, chúng ta thấy Chúa đã từng khẳng định: Ta là sự sống. Sự sống hiểu theo nghĩa nguồn gốc sự sống: Thiên Chúa ban sự sống cho mọi vật và đặc biệt cho con người trong mầu nhiệm tạo dựng cũng như trong việc cho người chết sống lại trường hợp của Lazarô. Chúa đã từng cho những người chết được sống lại, như trường hợp người con trai bà góa thành Naim; cho người mù được thấy, người què đi được khi họ tin vào Chúa. Đức tin đã đem lại sự sống cho những con người đó. Phải, nhưng nhất là đức tin sẽ làm một việc quan trọng hơn là cho người chết sống lại và cho người mù được thấy, đó là ban sự sống con cái Thiên Chúa cho chúng ta, khiến chúng ta có thể thưa với Thiên Chúa: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Đó mới là sự sống thật, nhờ tin vào Đức Giêsu, sự sống của Con Thiên Chúa. Chúa ban cho con người sự sống phần xác, đó chỉ là dấu chỉ về việc Chúa ban cho ta sự sống trường sinh.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đã khẳng định: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua thầy”, xin cho mỗi chúng con, trên hành trình tiến về sự sống vĩnh cửu, về tới hạnh phúc thiên đàng, luôn được Chúa dẫn đường, vì chúng con xác tín rằng Chúa là nguồn sống, là con đường dẫn chúng con về tới đích điểm đó. Amen.