Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần III Thường Niên - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Trong Tin mừng hôm nay, các kinh sư đã nói Chúa Giêsu dùng quyền năng của quỷ vương mà trừ quỷ, tức là các ông không tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Vậy nên các ông đã khước từ ân sủng. Và nếu cứ giữ thái độ cứng lòng ấy, các ông sẽ là những kẻ mang bệnh “suy dinh dưỡng đức tin” mà mãi mãi không được chữa.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ Hai TUẦN iII THƯỜNG NIÊN
NGÀY 24/01/2022

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (3,22-30)

22 Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Đức Giê-su bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.24 Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: "Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền;25 nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững.26 Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số.27 Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.28 "Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha.29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời".30 Đó là vì họ đã nói "ông ấy bị thần ô uế ám”.

SUY NIỆM

Nhiều chính trị gia Âu châu muốn loại bỏ nguồn gốc Kitô giáo của mình. Nền văn hóa Kitô giáo làm nên Âu châu hiện nay. Họ muốn khước từ lịch sử mang đậm chất Kitô giáo. Tuy nhiên điều sâu xa hơn bên trong việc chối bỏ ấy là họ chối bỏ Thiên Chúa.

Trong Tin mừng hôm nay, các kinh sư đã nói Chúa Giêsu dùng quyền năng của quỷ vương mà trừ quỷ, tức là các ông không tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Vậy nên các ông đã khước từ ân sủng. Và nếu cứ giữ thái độ cứng lòng ấy, các ông sẽ là những kẻ mang bệnh “suy dinh dưỡng đức tin” mà mãi mãi không được chữa. Nói cách khác, không phải bởi phạm đến Thánh Thần thì không được Chúa cứu, nhưng là chính kẻ phạm tội đã quyết tâm chối bỏ hoàn toàn sự cứu giúp của Ngài.

Ngày nay, nhiều nơi trên thế giới, nhiều Kitô hữu đã chối bỏ đức tin. Họ từ khước Thiên Chúa và loại Ngài ra khỏi cuộc sống của họ vì họ thích sống trong tội lỗi. Là Kitô hữu, chúng ta đừng bao giờ cứng lòng, chối bỏ đón nhận tình thương và ân sủng của Chúa hay quá ỷ lại vào lòng thương xót của Chúa mà không cố gắng nên thánh mỗi ngày.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con Thánh Thần của Chúa, để Ngài trợ giúp niềm tin yếu kém của chúng con. Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Amen.