Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần III Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3: 22-30 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời...
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 23-01-2017

THỨ HAI TUẦN III MÙA THƯỜNG NIÊN A


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mac-cô (Mc 3, 22-30)
 

22 Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.24 Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: "Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền;25 nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững.26 Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số.27 Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.28 "Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha.29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời".30 Đó là vì họ đã nói "ông ấy bị thần ô uế ám."

 

SUY NIỆM
 

Sức mạnh của Chúa Giêsu  chữa lành cho người bệnh tật mang lại sự thán phục và niềm vui cho một số người, nhưng đối với một số khác, nó trở nên nguyên do của sự khinh miệt và nghi ngờ. Trong đoạn Tin Mừng đặc biệt này, Chúa Giêsu bị những người kinh sư tố cáo công khai rằng Người dùng phép quỉ Bêendêbun để trừ quỉ. Đối với Maccô, danh từ Bêendêbun đặc biệt hiểu là tướng quỉ.

Sau khi diễn tả những kinh sư như là thù địch với Chúa Giêsu, Maccô diễn tả Chúa Giêsu như là vị thày khôn ngoan, linh hoạt, câu trả lời của Người làm cho những người kinh sư thấy sự dốt nát của họ. Dụ ngôn của Chúa Giêsu được mở đầu bằng câu hỏi gợi ý và kết thúc bằng một bài học về sự phạm thánh.  Chúa Giêsu dạy cho thấy quyền năng của Người bắt nguồn và tràn xuống từ Thánh Thần của Thiên Chúa làm cho những kinh sư kia phải im tiếng. Lời Người tỏa sáng sự khôn ngoan vượt xa sự khôn ngoan của các kinh sư.

Chúa Giêsu cảnh cáo nặng nề những người không nhìn thấy Chúa hành động qua lòng thương xót của Người. Người nói gán ghép hành động của Người là hành động của Satan chính là phạm thánh chống lại Chúa Thánh Thần, đó là một trọng tội không được tha thứ. Truyền thống Kitô giáo thường coi đó là tội mất lòng trông cậy, mất tất cả niềm hy vọng vào họat động của Chúa trong một tình huống đặc biệt nào đó.

Suy niệm Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể cảm thấy ngao ngán thay cho sự cứng lòng của con người. Tâm hồn những người kinh sư đầy ắp những định kiến về Chúa Giêsu khiến họ không thể mở lòng ra đối với Lời Chúa. Thay vì để cho Lời Chúa hướng dẫn và uốn nắn tâm hồn, họ lại uốn nắn Lời Chúa theo ý riêng của họ. Hơn thế nữa, những lần được chỉ dẫn, họ đã căm giận người chỉ dẫn cho mình. Và vì lòng căm giận đó, họ không còn khả năng để nhận ra chân lý nữa. 

Xin cho chúng ta luôn mở lòng để đón nhận chân lý bất cứ từ đâu tới và biết luôn trông cậy vào tình thương của Thiên Chúa dù gặp những cảnh gian nan đến đâu hay tội lỗi đến mức nào, hãy chạy đến Chúa để được chữa lành, nâng đỡ an ủi và thứ tha.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường