Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 4: 43-54: Đức Giê-su đã nói với mình: "Con ông sống", nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-su đã làm, khi Người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY A


NGÀY 27-03-2017
 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 4:  43-54)

43 Sau hai ngày, Đức Giê-su bỏ nơi đó đi Ga-li-lê.44 Chính Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình.45 Khi Người đến Ga-li-lê, dân chúng trong miền đón tiếp Người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ.46 Vậy Đức Giê-su trở lại Ca-na miền Ga-li-lê, là nơi Người đã làm cho nước hoá thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um.47 Khi nghe tin Đức Giê-su từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết.48 Đức Giê-su nói với ông: "Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu! "49 Viên sĩ quan nói: "Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất! "50 Đức Giê-su bảo: "Ông cứ về đi, con ông sống." Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về.51 Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi.52 Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: "Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt."53 Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giê-su đã nói với mình: "Con ông sống", nên ông và cả nhà đều tin.54 Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-su đã làm, khi Người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê.

 
SUY NIỆM

Sự giới hạn thuộc về bản tính của con người. Thật vậy con người luôn cảm nghiệm sự bất lực của mình trước cuộc sống. Sự giới hạn đó thường đưa con người đến chỗ thất vọng, và sống thoi thóp. Đoạn Tin Mừng ở đây chỉ cho chúng ta gặp một con người đang rơi vào tình trạng sợ hãi và thất vọng. Chính tình trạng nầy đã thúc đẩy ông lên đường tìm gặp Đức Kitô để van xin một sự giúp cứu giúp. Đó như ánh lửa le lói thắp lên chút hy vọng hầu thoát khỏi những cơn khốn cùng - mà có thể là bệnh tật, hay nỗi sợ hãi về cái chết, về sự bấp bênh của nghề nghiệp, của công ăn việc làm hay là những khủng hoảng của đời sống gia đình, nỗi sợ hãi về những thất bại hay sự trống rỗng trong cuộc sống- ánh lửa hy vọng là bước đi đầu tiên đưa tới sự thay đổi đời sống. Vâng, chính niềm hy vọng đã thúc đẩy kẻ trong cơn khốn cùng can đảm bước vào con đường dẫn đến gặp Đức Kitô.

Đức Kitô  đặt ra những yêu cầu đối với viên sĩ quan đến nài xin Người sự trợ giúp: Người để cho ông xin đến hai lần, Người không đi cùng ông, Người để ông trở về với chỉ một lời: “con ông đang sống”. Vâng, Đức tin luôn luôn là một thử thách. Đức tin đòi hỏi một sự tín thác vào Lời.  Chính vì tin vào lời của Chúa Giêsu mà viên sĩ quan đã lên đường ra về; vì tin vào lời của Chúa mà ông đã được điều ông xin, đức tin đã khiến cho Đức Kitô hành động theo điều ông van xin: “con ông sống”. Ông và cả nhà đều tin.  Kinh nghiệm đức tin luôn là một hiệu ứng dây chuyền, vì đức tin phải được tiếp tực tỏ bày, được sống và được loan truyền. Đức tin phải được lan tỏa đến người khác.

Chúng ta hãy khởi sự với đức tin - tức với niềm trông cậy, với lời khẩn cầu, với sự lắng nghe - và mặc dầu đức tin nầy còn non yếu. Hãy khám phá trong cuộc sống của chúng ta dấu vết của Thiên Chúa với sự tín tín thác và cậy trông qua Lời của Người. Và hãy tiếp tục trao ban lời nầy cho người khác, để cùng nhau tiến bước đến gần với Thiên Chúa là Cha yêu thương hằng quan tâm đến những nỗi khốn khó của chúng ta.

Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con luôn luôn chạy đến với Chúa với sự tín thác, cậy trông. Dù chúng con tội lỗi thấp hèn, xin đừng để chúng con ngại ngùng chạy đến với Chúa, vì Chúa là Cha Yêu thương. Xin cho chúng con sự tín thác trọn vẹn vào Lời Chúa nói với chúng con qua Tin mừng, qua Giáo huấn của Giáo hội.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường