Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 4: 43-54: Mỗi người Kitô hữu cũng được mời gọi chiêm ngắm và suy gẫm về tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu trong đời sống. Chúa đã dành cho chúng ta rất nhiều tình yêu thương và không ngừng ban những phép lạ cho mỗi người trong cuộc đời. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY C


NGÀY 01-04-2019


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 4:  43-54)

43 Sau hai ngày, Đức Giê-su bỏ nơi đó đi Ga-li-lê.44 Chính Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình.45 Khi Người đến Ga-li-lê, dân chúng trong miền đón tiếp Người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ.46 Vậy Đức Giê-su trở lại Ca-na miền Ga-li-lê, là nơi Người đã làm cho nước hoá thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um.47 Khi nghe tin Đức Giê-su từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết.48 Đức Giê-su nói với ông: "Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu! "49 Viên sĩ quan nói: "Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất! "50 Đức Giê-su bảo: "Ông cứ về đi, con ông sống." Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về.51 Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi.52 Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: "Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt."53 Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giê-su đã nói với mình: "Con ông sống", nên ông và cả nhà đều tin.54 Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-su đã làm, khi Người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê.

 
SUY NIỆM

    Trong cuộc tiếp kiến chung ngày 28.12.2016, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói với các tín hữu về niềm tin của tổ phụ Abraham như sau: tổ phụ Abraham đã tin vào điều không thể được và hy vọng vượt quá sự hiểu biết lý trí của con người. Abraham chính là cha của niềm tin và hy vọng. Niềm tin và hy vọng của Abraham như sợi chỉ đỏ, nối kết các tiên tri đến các Tông đồ và tới chúng ta ngày nay. 

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh viên sĩ quan cận vệ của nhà vua đã đến tìm gặp Đức Giêsu, để trình bày về tình trạng đe dọa tính mạng của cậu con trai mình. Chính thái độ thành khẩn và lòng tin thật kiên vững của viên sĩ quan đã đánh động được trái tim đầy xót thương của Chúa Giêsu. Chính thái độ và niềm tin của viên sĩ quan mà Chúa Giêsu đã chữa lành cho con trai ông một cách vô điều kiện. 

Mỗi người Kitô hữu cũng được mời gọi chiêm ngắm và suy gẫm về tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu trong đời sống. Chúa đã dành cho chúng ta rất nhiều tình yêu thương và không ngừng ban những phép lạ cho mỗi người trong cuộc đời. 

Thế nhưng, đôi khi chúng ta lại phớt lờ và không nhận ra, chúng ta thờ ơ khi đến gặp Chúa, cầu nguyện nhưng còn nghi ngờ về quyền năng và lòng thương xót của Chúa, để rồi chúng ta cảm thấy Thiên Chúa đang đứng xa xa, bên ngoài cuộc đời mình, và như thế tình trạng đau yếu tội lỗi của chúng ta vẫn cứ mãi ám ảnh, đe dọa đời sống đức tin và sự bất an luôn mãi là cái bóng luôn đeo bám cuộc đời mình. 

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương mở rộng trái tim và tâm hồn chúng con, để chúng con nhận ra được Chúa là Đấng giàu lòng xót thương và luôn gần gủi, gìn giữ, che chở chúng con. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường