Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay (Ga 4:43-54) - GKGĐ GP Phú Cường

Đoạn Tin mừng hôm nay nhắc đến một việc kỳ diệu mà Chúa Giêsu đã làm cho một sỹ quan ngoại giáo. Chúa Giêsu chữa lành con của ông ta, và việc làm này khiến cho ông ta cũng như cả gia đình ông ta tin vào Chúa.

Suy niệm Lời Chúa
THỨ HAI TUẦN IV MÙA CHAY
Ngày 28/3/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (4,43-54)

43 Khi ấy, Đức Giêsu đi đến Galilê. 44 Chính Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. 45 Khi Người đến Galilê, dân chúng trong miền đón tiếp Người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Giêrusalem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. 46 Vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilê, là nơi Người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Capharnaum. 47 Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giuđê đến Galilê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. 48 Đức Giêsu nói với ông: "Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu!” 49 Viên sĩ quan nói: "Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!” 50 Đức Giêsu bảo: "Ông cứ về đi, con ông sống”. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về. 51 Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. 52 Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: "Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt”. 53 Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giêsu đã nói với mình: "Con ông sống", nên ông và cả nhà đều tin. 54 Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm, khi Người từ miền Giuđê đến miền Galilê.

SUY NIỆM

Đoạn Tin mừng hôm nay nhắc đến một việc kỳ diệu mà Chúa Giêsu đã làm cho một sỹ quan ngoại giáo. Chúa Giêsu chữa lành con của ông ta, và việc làm này khiến cho ông ta cũng như cả gia đình ông ta tin vào Chúa.

Từ đó cho thấy, qua việc thử thách lòng tin của người chạy đến với mình, Chúa Giêsu muốn làm nổi bật thái độ sẵn sàng của người sỹ quan. Ông này mong đợi Chúa Giêsu đáp lại bằng cách đích thân Chúa đến nhà ông để chữa lành con của ông đang bị đau. Nhưng Chúa Giêsu đã đáp lại bằng cách khác, Chúa chỉ nói: "Ông hãy về đi, con ông đã mạnh khỏe rồi" . Chỉ một câu đơn giản như thế, vậy mà ông sỹ quan đã tin.

Liệu rằng chúng ta có sẵn sàng nghe Lời Chúa dạy như ông sỹ quan ngoại giáo này không?

Đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận có nói:

Chỉ cần xem hành động, phản ứng của chúng ta, thì đủ biết đức tin của chúng ta sống động hay chỉ là một đức tin nhãn hiệu. Nếu có một đức tin sắt đá, chúng ta sẽ làm được tất cả. Vì mỗi lần làm phép lạ, Chúa Giêsu đều hỏi: "Con có tin không?"; "Đức tin của con chữa con được lành". Chúng ta đừng bao giờ để mình mãn nguyện với một đức tin lý thuyết và hình thức bên ngoài, nhưng phải sống đức tin của mình, phải thể hiện đức tin của mình bằng những hành động cụ thể.

Lạy Chúa, xin thương ban cho chúng con luôn có được một đức tin vững mạnh, để chúng con luôn nhìn thấy được sự hiện diện và tác động của Chúa trong cuộc sống hằng ngày, hầu giúp chúng con mãi trung thành theo Chúa cho đến cùng. Amen.