Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần IV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 5: 1-20 Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một sự hiểu biết sơ đẳng cách ăn, nết ở của người bị quỉ dữ thống trị. Người bị quỉ điều khiển thì ở trong đám mồ mả, nơi ô uế, nơi tối tăm, nơi tang thương chết chóc.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN IV THƯỜNG NIÊN A 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Macrô (Mc 5: 1-20)

1 Đức Giê-su và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghê-ra-sa.2 Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người.3 Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích.4Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được.5 Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá đập vào mình.6 Thấy Đức Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người7 và kêu lớn tiếng rằng: "Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi!"8 Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó: "Thần ô uế kia, xuất khỏi người này!"9 Người hỏi nó: "Tên ngươi là gì?" Nó thưa: "Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm".10 Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy.11 Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi.12 Đám thần ô uế nài xin Người rằng: "Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia".13 Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo -chừng hai ngàn con- từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó.14 Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra.15 Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo -chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ.16 Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo.17 Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ. 18 Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với Người.19 Nhưng Người không cho phép, Người bảo: "Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào".20 Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giê-su đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc.


Suy niệm
 

Cha ông chúng ta để lại kinh nghiệm: “Trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon”. Khoa tâm lý cũng dựa vào những biểu hiện cách sống của một người, mà xếp loại, đánh giá người đó tốt hay xấu.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một sự hiểu biết sơ đẳng cách ăn, nết ở của người bị quỉ dữ thống trị. Người bị quỉ điều khiển thì ở trong đám mồ mả, nơi ô uế, nơi tối tăm, nơi tang thương chết chóc. Nếu có một điều nào để ước, thì cũng chỉ là: “Xin cho chúng tôi nhập vào những con heo kia”. Heo cũng tượng trưng cho những gì ô uế, duy vật, phàm tục.

Hôm nay, người bị quỉ dữ thống trị, cũng có những biểu hiện tương tự. Chúng ta cứ nhìn vào cuộc sống sẽ biết mình thuộc về Chúa hay ma quỉ. Ta thường hay tìm chỗ nào mà trú ẩn, mà bám dựa? Mỗi ngày ta chọn nơi nào để làm nơi trú ngụ cho linh hồn, cho cả thân xác? Ta tìm bóng mát nào cho hồn ta khi gặp những trái ý, bất đồng, khi có những căng thẳng trong cuộc sống?

Biểu hiện của ma quỉ là tránh xa Chúa, ngại đi dự lễ, sợ đọc kinh cầu nguyện, tránh làm việc lành. Đó là những biểu hiện tâm hồn đang ở trong vương quốc của quỉ dữ. Ai đưa ta ra khỏi đám mồ mả đang chôn vùi đời ta? Chỉ duy nhất có Chúa Giêsu. Hãy xin Chúa Giêsu cứu chúng ta khỏi những nơi dành cho kẻ chết, chìm đắm trong tội lỗi, đam mê những sự đời, lòng dạ chất chứa những tị hiềm ghét ghen, độc ác. Đó là những thức ăn ma quỉ dùng và của những ai thuộc về chúng.

Chúa Giêsu đến để giải thoát con người khỏi thế giới chết chóc của ma quỉ, nhưng theo trình thuật Tin Mừng thì những người trong vùng, thay vì vui mừng tiếp đón Chúa, họ lại  “nài xin Người đi ra khỏi cùng đất của họ”. Quả là thảm hại! Đấng ban cho sự sống, sự tốt lành, thì con người không nhận; ma quỉ mưu mô giết hại bằng những trò lường gạt, dụ dỗ, khi thỏa mãn bản năng yếu đuối, thì con người lại mời vào nhà linh hồn. Thật nguy hiểm!

Lạy Chúa Giêsu, bao lần chúng con đã tìm vào mồ mả cuộc đời mà ở, bao lần chúng con rước rắn độc vào nhà mà làm bạn, xin cho chúng con biết đón nhận Chúa vào nhà chúng con, vì chỉ có Chúa là Đấng yêu thương và giải thoát chúng con khỏi ma quỉ là kẻ gây ra mọi khổ đau và sự chết. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường