Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần IV Thường Niên (Mc 5:1-20) - GKGĐ GP Phú Cường

Câu chuyện Tin mừng về kẻ bị thần ô uế ám này làm ta liên tưởng đến câu chuyện anh Chí Phèo của Nam Cao. Chí Phèo thì rạch mặt ăn vạ, một con người bao hàm trong đó nhiều xấu xa, bị xa lánh, sống cùng cực, nhưng tự sâu thẳm cũng muốn lương thiện. Nam Cao viết câu chuyện này như một phản ánh về cái thiện của con người bị xã hội ô uế kia quấy nhiễu, khiến cho người ta sống không ra người.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ HAI TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Ngày 30/01/2023

GKGĐ Gp Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (5,1-20 )

1 Hôm ấy, Đức Giê-su và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghê-ra-sa. 2 Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người. 3 Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. 4 Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được. 5 Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá đập vào mình. 6 Thấy Đức Giê-su từ đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người 7 và kêu lớn tiếng rằng: "Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi!” 8 Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó: "Thần ô uế kia, xuất khỏi người này!” 9 Người hỏi nó: "Tên ngươi là gì?” Nó thưa: "Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm”. 10 Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. 11 Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. 12 Đám thần ô uế nài xin Người rằng: "Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia”. 13 Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo -chừng hai ngàn con- từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. 14 Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. 15 Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo -chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. 16 Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. 17 Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ. 18 Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với Người. 19 Nhưng Người không cho phép, Người bảo: "Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào”. 20 Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giê-su đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc.

SUY NIỆM

Câu chuyện Tin mừng về kẻ bị thần ô uế ám này làm ta liên tưởng đến câu chuyện anh Chí Phèo của Nam Cao. Chí Phèo thì rạch mặt ăn vạ, một con người bao hàm trong đó nhiều xấu xa, bị xa lánh, sống cùng cực, nhưng tự sâu thẳm cũng muốn lương thiện. Nam Cao viết câu chuyện này như một phản ánh về cái thiện của con người bị xã hội ô uế kia quấy nhiễu, khiến cho người ta sống không ra người.

Người thanh niên trong câu chuyện toát lên cho chúng ta cái gì đó gớm ghiếc, bị xa lánh, không kiểm soát được: anh sống nơi mồ mả, người ta phai trói anh lại, tru tréo và lấy đá đập vào mình. Người thường nhìn thấy thì chắc là sợ hãi. Điều kinh ngạc là anh ta chạy đến bái lạy Chúa Giêsu khi nhìn thấy Người.

Quyền năng của Chúa quả là làm cho cả ma quỷ phải khiếp sợ. Chúng phải thốt lên: chuyện tôi liên can gì ông, xin đừng hành hạ tôi. Quyền năng Chúa Giêsu làm chúng phải van xin. Nhưng Chúa đã dùng lời mà phán, dùng quyền của mình mà trục xuất quỷ ô uế ra khỏi người thanh niên.

Quyền lực sự dữ, thế lực của ma quỷ quả là đáng sợ. Trong câu chuyện này, chúng ta nhận ra sự dối trá của ma quỷ. Nhận ra sự quỷ quyệt của sự dữ. Sự dữ đội lốt trong con người đáng thương, đội lốt trong lời nói đầy thương cảm khi quỳ lạy Chúa. Có khi nào chúng ta cũng đánh lừa nhau bằng lời nói mỹ miều, bằng hành động cảm thương nhưng đằng sau nó ẩn chứa cả bầu trời dối trá không? Ma quỷ ngày càng tinh vi, và sự dữ luôn mang hình ảnh lôi cuốn. Đó là điều mà con người chúng ta kinh nghiệm. Đó là điều mà chúng ta thường thấy trong thế giới hôm nay. Mình nuôi nấng sự dối trá, dung dưỡng sự ô uế, và tạo điều kiện thuận lợi cho sự xấu xâm nhập vào trong ta qua nhiều nết xấu, đến một ngày, ta không còn nhận ra mình là một con người.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy Chúa, chúng tin kính Chúa hết lòng. Xin cho lòng chúng con luôn hướng về Chúa luôn, để luôn được Chúa bảo vệ, che chở và giữ gìn. Amen.