Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần IX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 12: 1-12: Dụ ngôn về những tên tá điền và ông chủ vườn nho là một ẩn dụ quá quen thuộc với Người Do Thái. Thế nên khi Chúa Giêsu kể câu chuyện ấy, họ lập tức hiểu Chúa ám chỉ điều gì...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN IX THƯỜNG NIÊN


NGÀY 04/06/2018

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 12: 1-12)

Khi ấy, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão rằng: "Có người trồng một vườn nho, rào dậu xung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp, đoạn cho tá điền thuê vườn nho và trẩy đi phương xa. Đến kỳ hạn, ông sai đầy tớ đến với tá điền thu phần hoa lợi vườn nho. Nhưng những người  này bắt tên đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai đầy tớ khác đến với họ. Người này cũng bị chúng đánh vào đầu và làm sỉ nhục. Nhưng người thứ ba thì bị chúng giết. Ông còn sai nhiều người khác nữa; nhưng kẻ thì bị chúng đánh đập, người thì bị chúng giết chết. Ông chỉ còn lại một cậu con trai yêu quý cuối cùng, ông cũng sai đến với họ, ông nghĩ rằng: "Chúng sẽ kiêng nể con trai ta".Nhưng những tá điền nói với nhau rằng: "Người thừa tự đây rồi, nào ta hãy giết nó và cơ nghiệp sẽ về ta". Đoạn chúng bắt cậu giết đi và quăng xác ra ngoài vườn nho. Chủ vườn nho sẽ xử thế nào? Ông sẽ đến tiêu diệt bọn tá điền và giao vườn nho cho người khác. Các ông đã chẳng đọc đoạn Thánh Kinh này sao: Tảng đá những người thợ xây loại ra, trở thành đá góc tường. Đó là việc Chúa làm. Thật lạ lùng trước mặt chúng ta". Họ tìm bắt Đức Giêsu, nhưng họ lại sợ dân chúng. Vì họ quá hiểu Người nói dụ ngôn đó ám chỉ họ. Rồi họ bỏ Người mà đi.
 
SUY NIỆM

          Dụ ngôn về những tên tá điền và ông chủ vườn nho là một ẩn dụ quá quen thuộc với Người Do Thái. Thế nên khi Chúa Giêsu kể câu chuyện ấy, họ lập tức hiểu Chúa ám chỉ điều gì. 

         Nói đến vườn nho là nói đến dân riêng. Nó bao hàm cả một lịch sử mà dường như Thiên Chúa luôn đi bước trước trong việc yêu thương bảo bộc họ, đồng thời cũng nói lên cả một lịch sử mà Thiên Chúa như là người nhượng bộ trước những yêu sách của dân. Vườn nho ám chỉ dân riêng của Thiên Chúa. Chủ vườn nho là Thiên Chúa. Còn những tá điền thuê vườn nho ám chỉ những người lãnh đạo tôn giáo. Mà các tiên tri có lần nói họ như là kẻ chăn chiên thuê, tiên tri Giêrêmia gọi đích danh họ là những người làm thuê thiếu trách nhiệm, làm cho chiên tản lạc và suy vong. Chủ đề về mục tử giả và mục tử thật được các tiên tri lưu ý. Nó trở thành một đề tài lớn trải dọc thời gian. Lúc nào cũng giống lên hồi chuông cảnh tỉnh. Hãy là những mục tử hy sinh mạng sống cho chiên. Hãy là những người đại diện gương mẫu của Chúa. Thế mà, dù nhiều lần được cảnh tỉnh, nhiều người vẫn tha hoá, vua quan cho đến lãnh đạo tôn giáo, đều đi sai đường lối của Chúa.  

         Dụ ngôn khắc hoạ rõ nét cho chúng ta chân tướng của kẻ cướp. Họ không phải là chủ mà là người làm thuê. Thế mà họ toa rập với nhau, đánh đập, bắt bớ, làm hại hết người này đến người khác vốn là sứ giả của chủ. Rồi cả đến người con duy nhất, họ cũng giết đi và kéo ra khỏi vườn nho hòng âm mưu cướp cả vườn nho. Từ kẻ tá điền, họ muốn đổi ngôi thành ông chủ, từ người làm thuê, họ muốn đóng vai người định đoạt vận mệnh của chủ vườn. Chỉ chi tiết này thôi cũng gợi lên cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Xem ra tội kiêu căng ngạo mạn đang trở nên quá phổ biến trong thế giới chúng ta sống đây. Adam và Eva đã đi quá làn ranh đỏ của việc ăn trái cấm, muốn gnang bằng Thiên Chúa. Thứ AND kiêu ngạo ấy vẫn ngấm trong máu chúng ta và di truyền ngàn đời. Càng tân tiến, con người càng tưởng mình có thể làm được mọi sự, thay Chúa định đoạt mọi sự. Đức Giáo Hoàng Phanxicô có lần đã nói đại ý rằng, Chúa đang trở nên mờ nhạt vì cái tôi quá lớn của con người. Phải, như dụ ngôn nói, họ còn giết và kéo đứa con duy nhât của chủ ra khỏi vườn. Chủ thuyết duy vật và tục hoá của thế giới hôm nay cũng muốn loại Thiên Chúa ra khỏi thế giới mà Ngài dựng nên cách tốt đẹp, có tự do để cho chúng ta giết chết Ngài và loại bỏ Ngài như thế. 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con sự khiêm hạ, sự khiêm hạ đích thực, để nhận thấy rằng mình hcỉ là thụ tạo được Thiên Chúa yêu thương và nâng đỡ. Nếu không có Chúa, chúng con chẳng là gì. Amen. GKGĐ Giáo Phận Phú Cường