Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần Thánh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 12: 1-11:   Cả ba chị em trong Tin Mừng hôm nay - Matta, Maria và Lazarô - đều yêu mến Chúa Giêsu. Mỗi người thể hiện lòng yêu mến cách khác nhau. Nhưng đáng chú ý là Maria. Tin Mừng kể lại: Maria đã lấy dầu thơm hảo hạng mà xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN THÁNH C


NGÀY 15 THÁNG 04 NĂM 2019

 
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 12: 1-11)

Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bêtania, nơi Lagiarô đã chết được Người cho sống lại. Tại đây, người ta dọn bữa cho Người ăn, Matta hầu bàn, còn Lagiarô cũng là một trong những kẻ đồng bàn với Chúa Giêsu. Bấy giờ Maria lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau. Hương thơm tỏa ra đầy nhà. Một môn đệ là Giuđa Iscariô, kẻ sẽ nộp Chúa Giêsu, liền nói: “Tại sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đồng mà cho người nghèo khó? “Hắn nói thế không phải vì lo lắng cho người nghèo khó đâu, mà vì hắn là tên trộm cắp, lại được giữ túi tiền, nên thường xuyên bớt xén các khoản tiền người ta bỏ vào đó. Vậy Chúa Giêsu nói: “Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta. Vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi. Còn Ta, các ngươi sẽ không gặp Ta mãi đâu“. Có đám đông người Do thái biết Chúa Giêsu đang ở đó, nên kéo đến, không những vì Chúa Giêsu mà còn để thấy Lagiarô, kẻ đã chết được Chúa Giêsu cho sống lại. Thế là các thượng tế quyết định giết luôn cả Lagiarô nữa, vì tại ông mà nhiều người Dothái đã bỏ họ và tin theo Chúa Giêsu.

Suy Niệm

    Cả ba chị em trong Tin Mừng hôm nay - Matta, Maria và Lazarô - đều yêu mến Chúa Giêsu. Mỗi người thể hiện lòng yêu mến cách khác nhau. Nhưng đáng chú ý là Maria. Tin Mừng kể lại: Maria đã lấy dầu thơm hảo hạng mà xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau. 

Việc xức dầu thể hiện tấm lòng khiêm nhường, yêu mến và kính trọng của Maria đối với Chúa Giêsu. Việc xức dầu cũng vừa loan báo Chúa chịu chết vừa loan báo Chúa phục sinh. Ngày Chúa chịu chết và được an táng vội vàng nên không kịp xức dầu thơm. Ngày Chúa Nhật, các phụ nữ mang dầu thơm đến xức thì Chúa đã sống lại rồi. 

Maria làm công việc xức dầu thơm chân Chúa vì lòng yêu mến. Dù công việc cô làm có bị phản đối bởi những kẻ thực dụng, nhưng lòng yêu mến giúp cô luôn can đảm và tự do chấp nhận. Trong khi đó, Giuđa đã bị sức hút của tham vọng làm suy giảm lòng yêu mến dành cho Thầy mình nên đã tiếc rẻ bình dầu thơm. Không dừng lại đó, ông bị cuốn hút vào lầm lỗi trao nộp Thầy. 

Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta luôn thanh thoát khỏi những sự thế gian mà để tâm trí yêu mến Chúa hết lòng. Amen. 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường