Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần V Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 14: 21-26: “Nếu ai yêu mến Chúa, thì Chúa sẽ yêu mến người ấy và Chúa cũng sẽ tỏ mình ra cho người ấy biết”...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN V PHỤC SINH B


NGÀY 30/04/2018Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14: 21-26)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo các môn đệ rằng: “Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy. ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy”. Ông Giuđa không phải Giuđa Iscariô thưa với Người rằng: “Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ ra cho thế gian?” Chúa Giêsu trả lời: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ Lời thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng phù trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả hững gì Thầy đã nói với các con”.

SUY NIỆM        
                                                 

Điểm nổi bật trong trình thuật của thánh Gioan về những giờ sau cùng của Chúa Giêsu trước cuộc thương khó, chịu chết và phục sinh là lặp đi lặp lại động từ “yêu mến”. Quả thật, Người yêu các môn đệ của mình cho đến cùng (x. Ga 13, 1).

Điều này càng được củng cố trong ‘diễn từ ly biệt’ khi Chúa Giêsu minh chứng cho tình yêu đó bằng việc cam đoan sẽ luôn luôn hiện diện với các môn đệ qua hoạt động của Chúa Thánh Thần. “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Ngài sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14, 16). Chính sự hiện diện của Chúa Thánh Thần sẽ nhắc nhớ và làm cho người môn đệ cảm nhận sâu xa hơn tình yêu của Thầy chí thánh Giêsu. “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14, 26).

Quả thật, nhờ ơn Chúa Thánh Thần các môn đệ từ những người nhát đảm, yếu hèn trở nên những chứng nhân kiên trung làm chứng về một Đức Giêsu Kitô đã chết và phục sinh, cũng như hăng say loan báo Tin Mừng tình yêu cứu độ của Người cho khắp muôn dân. 

Lời cam đoan của Chúa Giêsu hôm nay cũng khơi lên trong lòng mỗi người chúng ta niềm an ủi và sự nâng đỡ. Chúa không bao giờ để chúng ta đơn độc trên đường đời. Trái lại, Người luôn ở kề bên chúng ta, luôn quan phòng yêu thương và ban Thánh Thần của Người để soi sáng, hướng dẫn, ngõ hầu chúng ta mãi trung thành sống đức tin và vững bước trên hành trình về quê hương thiên quốc hưởng sự sống vĩnh cửu với Người. 

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin luôn đồng hành và giúp chúng con nhận ra sự hiện diện yêu thương của Chúa trong cuộc đời chúng con, nhất là khi chúng con đối diện với những khó khăn, thử thách. Xin ban Thánh Thần của Chúa để Ngài giúp chúng con cảm nhận được sâu xa hơn tình yêu Chúa và nhiệt tâm mang tình yêu đó đến cho anh chị em mình. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường