Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần V Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 14: 21-26: “Nếu ai yêu mến Chúa, thì Chúa sẽ yêu mến người ấy và Chúa cũng sẽ tỏ mình ra cho người ấy biết”...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN V PHỤC SINH A


NGÀY 15/05/2017

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14: 21-26)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo các môn đệ rằng: “Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy. ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy”. Ông Giuđa không phải Giuđa Iscariô thưa với Người rằng: “Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ ra cho thế gian?” Chúa Giêsu trả lời: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ Lời thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng phù trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả hững gì Thầy đã nói với các con”.

SUY NIỆM        
                                                 

 “Nếu ai yêu mến Chúa, thì Chúa sẽ yêu mến người ấy và Chúa cũng sẽ tỏ mình ra cho người ấy biết”.

Trong Cựu ước, người Do Thái quan niệm rằng: Đền thờ được coi như là nơi cư ngụ của Thiên Chúa. Vậy mà, với Chúa Giêsu, đền thờ Thiên Chúa từ nay sẽ là tâm hồn con người; chính qua phép rửa: người Kitô hữu sẽ trở thành đền thờ của Thiên Chúa.

Nhưng sự hiện diện đó của Thiên Chúa, người Kitô hữu chỉ cảm nhận được và chỉ có thể làm lan tỏa ra chung quanh khi họ yêu mến Chúa Giêsu và tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa, nghĩa là sống theo Ngài và sống bằng chính sức sống của Ngài.

Lời Chúa nhắc nhở mỗi người về sứ mệnh làm chứng cho sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Người ta không thể cho đi điều mình không có. Và điều này càng đúng hơn trong đời sống đức tin của người Kitô hữu. Chúng ta sẽ không thể là chứng nhân cho sự hiện diện của Chúa Giêsu nếu như cuộc sống của chính bản thân mình không có sức tỏa lan sự hiện diện ấy.

Nhưng đó cũng là thách đố đang được đặt ra cho chúng ta ngày hôm nay: chúng ta phải sống thế nào để sự hiện diện của Chúa không chỉ giới hạn trong nơi thờ phượng hay trong những sinh hoạt tôn giáo, mà còn phải được thể hiện bằng cả cuộc sống của chúng ta.

Ước gì, qua cuộc sống mỗi ngày, chúng ta luôn cảm nhận được sự hiện diện yêu thương của Chúa và đáp trả tình yêu ấy bằng những cố gắng sống yêu thương, quảng đại để sự hiện diện về tình yêu của Chúa cũng được người khác cảm nhận.

Xin cho Lời Chúa luôn là sức sống và là ánh sáng dẫn bước chúng ta trong cuộc sống, giúp chúng ta biết sống đẹp lòng Chúa và đem tình thương Chúa đến cho mọi người. Amen

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường