Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần V Phục Sinh (Ga 14:21-26) - GKGĐ GP Phú Cường

Yêu Chúa, đó là bổn phận của mỗi người chúng ta. Nhưng thế nào là yêu Chúa? Trong Tin mừng hôm nay, chính Chúa Giêsu đã trả lời cho chúng ta câu hỏi trên đây. Người nói: “Ai nghe các giới răn thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến thầy” . Như vậy, yêu mến Chúa là giữ Lời Chúa truyền.

Suy niệm Lời Chúa
THỨ HAI TUẦN V PHỤC SINH
Ngày 16/5/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (14,21-26)

1 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “ Ai có và giữ các điều răn của thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến thầy. Mà ai yêu mến thầy, thì sẽ được Cha của thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy”. 22 Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?” 23 Đức Giê-su đáp: "Ai yêu mến thầy, thì sẽ giữ lời thầy. Cha thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha thầy và thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến thầy, thì không giữ lời thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai thầy. 25 Các điều đó, thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều thầy đã nói với anh em”.

SUY NIỆM

Thánh Phanxicô Assisi có lòng yêu mến Chúa và thương người rất sâu xa. Một hôm, ngài gặp một người bạn, người này nói với thánh nhân rằng, ông ta không thể nào yêu mến Thiên Chúa được. Đang khi hai người đi đường thì gặp một hành khất vừa mù, vừa què. Thánh nhân hỏi người hành khất: nếu tôi chữa cho anh để anh thấy và đi được thì anh có yêu mến tôi không? Người hành khất trả lời: thưa ngài, không những tôi yêu mến ngài mà xin dâng hiến trọn phần còn lại của đời tôi để phục vụ ngài. Nghe câu trả lời của người hành khất, thánh nhân quay sang người bạn đang đứng bên ngài nói: đấy anh thấy không, người hành khất này chỉ thấy được, đi được, thế mà còn hứa với tôi như thế, huống hồ là anh, anh không những được Chúa dựng nên với chân-tay-mắt-mũi lành lặn, Ngài lại còn chịu chết để cứu chuộc anh nữa, đang khi đáng lý ra anh phải chết vì tội của anh. Vậy mà anh lại không mến Ngài được sao?

Yêu Chúa, đó là bổn phận của mỗi người chúng ta. Nhưng thế nào là yêu Chúa? Trong Tin mừng hôm nay, chính Chúa Giêsu đã trả lời cho chúng ta câu hỏi trên đây. Người nói: “Ai nghe các giới răn thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến thầy” . Như vậy, yêu mến Chúa là giữ Lời Chúa truyền. Giữ ở đây không có nghĩa thụ động, tức là đem chôn dấu Lời Chúa, nhưng cần hiểu theo một nghĩa tích cực, tức là có sáng kiến đem Lời Chúa ra thực hành trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Nhưng Lời Chúa là lời nào? Tất cả những lời của Chúa gồm tóm rất gọn trong một lời này, đó là “YÊU”. Yêu Thiên Chúa với một tình yêu của một người con thảo và yêu đồng loại với tình yêu như Chúa yêu ta. Muốn thế, trong thực hành không gì bằng là luôn đặt câu hỏi: “ Nếu Chúa là tôi, trong hoàn cảnh cụ thể này, Ngài sẽ xử trí và hành động như thế nào?”

Lạy Chúa, xin cho chúng con là con cái Chúa biết lắng nghe, đón nhận và đem ra thực hành những Lời Chúa dạy. Vì chưng, mỗi chúng con vẫn hiểu rằng, nếu biết mà không sống điều mình biết, thì không những là không lợi ích gì, mà còn trở nên án phạt cho chúng con nữa. Xin Chúa đồng hành và giúp sức cho chúng con. Amen.