Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VI Mùa Phục Sinh (Ga 15:26-16:4) - Giuse Ngọc Quí

Đoạn Tin Mừng hôm nay trích từ những Lời Đức Giêsu nói với các môn đệ trong bữa Tiệc ly. Đức Giêsu nhìn thấy trước những thử thách gian nan mà các môn đệ sẽ gặp phải nên Ngài giới thiệu một Đấng bảo trợ khác sẽ đến cũng như khuyên nhủ các ông hãy vững lòng giữa những bách hại.

Suy niệm Lời Chúa
THỨ HAI TUẦN VI PHỤC SINH
Ngày 23/5/2022

[Cv 16, 11-15; Ga 15, 26-16, 4a]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Khi Đấng Bầu Chữa đến, Đấng Thầy sẽ sai đến với các con từ nơi Cha, Ngài là Thần chân lý bởi Cha mà ra, Ngài sẽ làm chứng về Thầy; và các con cũng làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu.

Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường; nhưng đã đến giờ mà kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm điều đó, vì họ không biết Cha cũng không biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy, để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là Thầy đã nói với các con”.

Suy niệm

KIÊN VỮNG GIỮA GIAN NAN

Đoạn Tin Mừng hôm nay trích từ những Lời Đức Giêsu nói với các môn đệ trong bữa Tiệc ly. Đức Giêsu nhìn thấy trước những thử thách gian nan mà các môn đệ sẽ gặp phải nên Ngài giới thiệu một Đấng bảo trợ khác sẽ đến cũng như khuyên nhủ các ông hãy vững lòng giữa những bách hại.

Trên hành trình đi theo Chúa, nhiều lúc chúng ta sẽ gặp những bách hại, những chống đối. Trong những lúc ấy, điều chúng ta cần không phải là thoái lui mà là vững tin vào Chúa mà tiến tới, vì những chống báng ấy là dấu chỉ chúng ta đang đi đúng con đường. “… Sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa … vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy” (x. Ga 16,2-3). Chính Thầy của chúng ta đã chiến thắng thế gian nên chúng ta có quyền hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ chiến thắng như Thầy. Hơn nữa, chúng ta có Đấng Bảo Trợ khác, Chúa Thánh Thần, hằng ở cùng để hướng dẫn bảo ban. “ Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha ” (Ga 15,26). Bước đi trong Người, chúng ta không bao giờ sợ lạc bước.

Lạy Chúa, với thân phận mỏng dòn, hằng ngày chúng con phải vất vả lao đao giữa dòng đời. Đôi khi chúng con cảm thấy như muôn quỵ ngã trên đường. Xin Chúa thương hằng gìn giữ và xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con để Người đổi mới tinh thần và toàn thể con người chúng con. Hôm nay, chúng con xin quyết tâm đón nhận những gian nan Chúa gửi đến với tấm lòng yêu mến để chúng con được ngày càng trở nên giống Chúa hơn , Amen.

Giuse Ngọc Quí