Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 15:26-16,4a: Chúa Giêsu nói với các môn đệ trước khi Người về với Chúa Cha rằng: “Người sẽ sai Đấng Bảo Trợ, Thần Khí sự thật đến từ Chúa Cha”. Đấng ấy chính là Thánh Thần

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 10/05/2021

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15:26-16,4a)
 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với ác môn đệ rằng: “Khi Đấng Phù Trợ, Đấng mà Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con. Người là Thần Chân Lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu. Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Đã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con, vì họ không biết Chúa Cha, cũng không biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy, để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là Thầy đã bảo các con”.


SUY NIỆM

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ trước khi Người về với Chúa Cha rằng: “Người sẽ sai Đấng Bảo Trợ, Thần Khí sự thật đến từ Chúa Cha” (c. 26). Đấng ấy chính là Thánh Thần - Đấng ngự xuống trên các tông đồ trong ngày lễ Ngũ tuần để trao ban và sai các ngài đi làm chứng nhân cho Đức Kitô.

Qua bí tích Rửa tội và Thêm sức, người Kitô hữu cũng lãnh nhân Chúa Thánh Thần như các tông đồ lãnh nhận năm xưa. Nhưng chúng ta có thực sự để Chúa Thánh Thần tác động và hướng dẫn chúng ta không? Nếu chúng ta không có ơn của Chúa Thánh Thần, thì không ai trong chúng ta có thể theo Chúa Giêsu, và chúng ta sẽ gục ngã trước những khó khăn thử thách. Vì thế, vâng nghe Chúa Thánh Thần chính là mời gọi chúng ta chấp nhận từ bỏ cái tôi của mình, chấp nhận lội ngược dòng để được biến đổi như các môn đệ khi xưa. Việc biến đổi này được thể hiện bằng chính đời sống bác ái, yêu thương của chúng ta đối với tha nhân.

Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta biết lắng đọng tâm hồn để lắng nghe được tiếng Chúa, ngõ hầu chúng ta biết nhận ra thánh ý Chúa trong đời sống hằng ngày. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường