Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 15:26-16,4a: Chúa Thánh Thần hỗ trợ tinh thần khi chúng ta cô đơn. Người an ủi những lúc chúng ta đau buồn. Người che chở khi chúng ta gặp nguy hiểm. Người vạch rõ cho chúng ta thấy những cạm bẫy xảo quyệt của thế gian...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 27/05/2019

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15:26-16,4a)
 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với ác môn đệ rằng: “Khi Đấng Phù Trợ, Đấng mà Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con. Người là Thần Chân Lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu. Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Đã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con, vì họ không biết Chúa Cha, cũng không biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy, để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là Thầy đã bảo các con”.SUY NIỆM
 

“Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha” (Ga 15,26).

Thánh sử Gioan muốn nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần - Đấng đã được loan báo (Ga 14, 16-17) được gọi là thần chân lý; còn (Ga 14, 26) gọi là Thầy Dạy sẽ dẫn đưa các môn đệ đến sự thật trọn hảo và nhắc họ nhớ lại mọi lời của Chúa Giêsu, nhất là giúp các ông hiểu ý nghĩa của những lời dạy, các sự kiện xảy ra trong cuộc đời Chúa Giêsu.

Chúa Thánh Thần là Đấng Phù Trợ mà Chúa Giêsu sai đến không chỉ để làm chứng về Chúa Giêsu, mà còn để bênh vực, bảo vệ các môn đệ, nghĩa là cho các môn đệ và những người tin theo Chúa hiểu rõ sự thật về Chúa, về chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Như thế, vai trò này của Chúa Thánh Thần càng quan trọng và cần thiết trong thời kỳ người ta sẽ khai trừ và giết chết các môn đệ Chúa Kitô nhân danh một niềm tin, một chân lý nào đó mà người ta nghĩ là đúng. Bằng cách phá tan sự sai lầm và ngu dốt của người đời, Chúa Thánh Thần đang bảo vệ các môn đệ của Chúa và cho thấy di sản Chúa Giêsu để lại cho các môn đệ thật quý giá và hữu ích. Và hơn thế nữa, Đấng Phù Trợ còn trợ giúp các môn đệ để các ông cũng là những chứng nhân trung thành và can đảm cho những điều đã thấy, đã nghe nơi Đức Giêsu giúp mọi người nhận biết và tin vào Chúa Giêsu. 

Như vậy, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ là Người sẽ sai Chúa Thánh Thần đến để trợ giúp các môn đệ. Điều này Chúa cũng muốn nói với mỗi người chúng ta hôm nay. Vì thế, Lời Chúa Giêsu cũng như những lời dạy dỗ của Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta khỏi rơi vào những cám dỗ, những bách hại và khỏi xa ngã bởi những cạm bẫy của thế gian.

Tham dự thánh lễ là lúc chúng ta được nguồn trợ lực mạnh mẽ của Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần nhờ lắng nghe Lời Chúa, rước Mình Máu Thánh Chúa. Nhờ đó, cuộc sống chứng tá của mỗi người chúng ta ngày càng thêm vững mạnh và sinh nhiều hoa trái, công phúc. 

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã để lại cho chúng con món quà quý giá là Chúa Thánh Thần - Đấng dẫn đưa chúng ta vào tất cả sự thật. Xin giúp chúng con luôn bước đi trong sự thật để đạt tới hạnh phúc muôn đời. Amen. GKGĐ Giáo Phận Phú Cường