Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 15: 9-17: Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN VII PHỤC SINH B


NGÀY 14/05/2018

LỄ KÍNH THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ


 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15: 9-17)


9 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.SUY NIỆM

Lễ thánh Matthia Tông đồ là ngày lễ đáng được ưu tiên và quan chiêm. Sự xuất hiện của Matthia làm cho chỗ khuyết do Giuđa Iscariô để lại trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn. 

Bài Tin Mừng ngày lễ hôm nay phản ánh chính con người của thánh nhân. Tuy là người được sinh ra sau các anh em Tông đồ khác, nhưng nhân đức của thánh nhân thì không hề thua kém. Tin Mừng cho chúng ta biết thánh nhân đã sớm giác ngộ tình yêu Chúa mời gọi mình, để rồi thánh nhân luôn ấp ủ, tin yêu và hy vọng để nó trưởng thành đạt đến tầm mức viên mãn như Thầy chí thánh: sống vì yêu và chết cũng vì yêu. “Không có tình thương nào cao cả cho bằng tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”, đó là điều đơn giản khi lời nói nhưng là thách đố lớn với bất kỳ ai khi theo Chúa.

Chúng ta chọn lựa theo Chúa vì sự an toàn hay  vì chúng ta cảm nhận hạnh phúc đích thật khi theo Ngài vô vị lợi? Dù là ai chúng ta cũng được mời gọi trở nên khí cụ của tình thương Thiên Chúa và của Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, chịu chết và sống lại. Khí cụ của tình thương lại được trưng diễn dưới nhiều chiều kích của đời sống con người, trên mọi bình diện của hiện sinh cuộc sống. Thế nên, chúng ta dù là sinh ra ở tầng lớp nào, cao sang hay thấp hèn, chúng ta đều phản ánh chính hình ảnh và sự thánh thiện cũng như vẻ đẹp chân, thiện, mỹ của Thiên Chúa toàn năng.

Xin cho chúng con biết noi gương thánh nhân để lại, để học lấy bài học theo Chúa Giêsu trên hành trình của người môn đệ, hầu bày tỏ chính tình thương và sự quan phòng của Ngài cho anh chị em mình. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường