Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 9: 14-29: Các môn đệ hỏi Chúa Giêsu: “Tại sao chúng con không trừ nổi tên quỷ ấy?”. Chúa Giêsu đáp: “Giống quỷ ấy chỉ trừ được bằng lời cầu nguyện thôi”...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN VII THƯỜNG NIÊN A
 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 9: 14-29)

14 Khi Đức Giê-su và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông.15 Thấy Đức Giê-su, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người.16 Người hỏi các môn đệ: "Anh em tranh luận gì với họ thế? "17 Một người trong đám đông trả lời: "Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ câm ám.18 Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi."19 Người đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi."20 Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép.21 Người hỏi cha nó: "Cháu bị như thế từ bao lâu rồi? " Ông ấy đáp: "Thưa từ thuở bé.22 Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi."23 Đức Giê-su nói với ông ta: "Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin."24 Lập tức, cha đứa bé kêu lên: "Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi! "25 Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giê-su quát mắng tên quỷ: "Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi: ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa! "26 Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: "Nó chết rồi! "27 Nhưng Đức Giê-su cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên.28 Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? "29 Người đáp: "Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi."
 

SUY NIỆM

Con người ngày nay dễ rơi vào tình trạng tin theo tiếng đồn. Nghe đâu Đức Mẹ hiện ra chỗ này chữa bệnh cho nhiều người, nghe đâu chỗ kia có ông cha đó làm phép lạ hay lắm, thế là người ta chạy đến đó để cầu xin.
 
Trong bối cảnh bài Tin Mừng mà thánh Marcô trình thuật cho chúng ta sự kiện một người đàn ông chạy đến với Chúa Giêsu để xin chữa trị cho cậu con trai bị quỷ câm ám, ông cũng đi trong tình trạng tiếng đồn hay đi đại gặp chăng hay chớ. Ngay trước khi đến với Chúa, ông cũng đưa đại cho các môn đệ của Chúa Giêsu để họ trừ tên quỷ, nhưng các ông không làm nổi, nên ông mới đến với Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã khai mở và dạy cho ông bài học về đức tin. Bởi đó ông thốt lên rằng:  “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi”.
 
Đức tin là sự gắn bó cá nhân của toàn thể con người mình với Thiên Chúa. Đức tin bao hàm sự gắn bó của lý trí và ý chí với mặc khải mà Thiên Chúa đã bày tỏ về chính Ngài qua các việc làm và lời nói. Bởi thế khi tin, diễn tả chúng ta hai tương quan: với chủ vị và với chân lý; với chân lý vì tin vào chủ vị là Đấng làm chứng cho chân lý. Vì vậy, chúng ta không được tin vào ai khác ngoài Thiên Chúa, là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tất cả mọi ân ban đều phát xuất từ Thiên Chúa là Đấng quyền năng. Chúng ta cũng được đón nhận nhiều ơn ban khác nhau qua sự bầu cử của Mẹ Maria, các thánh và các đấng thánh thiện.
 
Nguyện xin Chúa luôn ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ, để chúng con luôn sống xứng đáng với ơn Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường