Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 9: 14-29: Các môn đệ hỏi Chúa Giêsu: “Tại sao chúng con không trừ nổi tên quỷ ấy?”. Chúa Giêsu đáp: “Giống quỷ ấy chỉ trừ được bằng lời cầu nguyện thôi”...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN VII THƯỜNG NIÊN B
 

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 9: 14-29)

 
14 Khi Đức Giê-su và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông.15 Thấy Đức Giê-su, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người.16 Người hỏi các môn đệ: "Anh em tranh luận gì với họ thế? "17 Một người trong đám đông trả lời: "Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ câm ám.18 Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi."19 Người đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi."20 Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép.21 Người hỏi cha nó: "Cháu bị như thế từ bao lâu rồi? " Ông ấy đáp: "Thưa từ thuở bé.22 Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi."23 Đức Giê-su nói với ông ta: "Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin."24 Lập tức, cha đứa bé kêu lên: "Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi! "25 Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giê-su quát mắng tên quỷ: "Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi: ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa! "26 Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: "Nó chết rồi! "27 Nhưng Đức Giê-su cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên.28 Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? "29 Người đáp: "Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi."
 

SUY NIỆM

Đã có những lần các môn đệ của Chúa rất tự hào vì nhờ danh Chúa mà các ông đã xua trừ được ma quỷ khỏi con người (x. Lc 10,17-24). Thế nhưng trang Tin Mừng hôm nay lại cho thấy sự thất bại của các môn đệ trong việc trừ quỉ. Các ông rất buồn vì chuyện ấy nên đã hỏi Chúa “Tại sao chúng con lại không thể trừ được nó?”. Nhân vì sự ấy, Chúa đã dạy các ông đừng quá tự hào về những điều mình đã làm được nhưng hãy lo làm cho đức tin của mình thêm kiên vừng nhờ chay tịnh và cầu nguyện.

Trừ quỉ không luôn là chuyện đơn giản và dễ dàng mà ai cũng có thể làm. Cần phải có những người thánh thiện, đạo đức và khôn ngoan được Giáo Hội uỷ thác. Khi chỉ định những người có năng quyền trừ quỉ, Giáo Hội rất thận trọng khi nhắc nhớ các Đấng Bản quyền rằng, “Đấng Bản quyền địa phương chỉ ban phép trừ tà cho một linh mục đạo đức, sáng suốt, khôn ngoan và có đời sống vẹn toàn” (GL 1172 §2). Qui định này nhằm củng cố nơi thừa tác viên trừ quỷ lòng tin vững mạnh vào Thiên Chúa nhờ siêng năng cầu nguyện và ăn chay. 

Đó cũng là bài học quan trọng Chúa muốn gởi trao cho chúng ta hôm nay. Chúng ta đừng bao giờ tự hào là mình luôn mạnh mẽ trong niềm tin, nếu chúng ta không biết nuôi dưỡng niềm tin ấy bằng chay tịnh và cầu nguyện. Hãy tín thác vào tình thương lân tuất của Chúa mà không ngừng kêu xin Chúa gia tăng đức tin cho chúng ta. Và khi đức tin đủ mạnh, chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua mọi gian khó của cuộc sống, nhất là những lôi cuốn của ma quỷ.

Lạy Chúa, xin gia tăng niềm tin cho chúng con, để con luôn vững tin vào Chúa; và nhất là chúng con có thể nâng đỡ đời sống của biết bao người đang sống trong những hoàn cảnh khốn quẫn của cuộc sống. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường