Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần X Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 1-12: Trang Tin Mừng hôm nay cũng nói cho chúng ta về hiến pháp của Nước Trời. Và những ai muốn vào Nước Trời, muốn sống trong vương quốc Giêsu thì phải thực thi những điều hiến pháp chỉ dẫn.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN X THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 08/06/2020


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 5: 1-12)

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được người xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho các con, khi người ta ghen ghét, bách hại các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Người ta cũng đã từng bắt bớ các tiên tri trước các con như vậy".
 
SUY NIỆM

Quốc gia nào cũng có hiến pháp. Dân tộc nào cũng có quy tắc luật lệ nhằm giữ trật tự an ninh xã hội và bảo vệ con người sống trong đất nước đó. Người công dân phải có bổn phận thi hành luật lệ hiến pháp của đất nước mình.

Trang Tin Mừng hôm nay cũng nói cho chúng ta về hiến pháp của Nước Trời. Và những ai muốn vào Nước Trời, muốn sống trong vương quốc Giêsu thì phải thực thi những điều hiến pháp chỉ dẫn. Chúa Giêsu gọi hiến pháp của Nước Người là những mối phúc:  phúc cho ai sống tinh thần nghèo khó; phúc cho ai hiền lành; phúc cho ai sầu khổ; phúc cho ai khao khát công chính; phúc cho ai xót thương người; phúc cho ai có tâm hồn trong sạch; phúc cho ai xây dựng hòa bình và phúc cho ai bị bách hại vì sống công chính. Quả thực, các thánh là những người sống các mối phúc ấy. Các ngài đã thực hành các điều dạy trong hiến pháp. Giờ đây các ngài thực sự đang sống hạnh phúc trong vương quốc Nước Trời.

Là Kitô hữu, chúng ta muốn hạnh phúc đích thực nhưng lại e ngại hoặc chưa thực hành đủ Lời Chúa dạy trong các mối phúc. Đương nhiên, chúng ta khó lòng thực hiện hết tất cả các mối phúc ngay được. Vì vậy hãy chọn cho mình mối phúc tâm đắc để sống. 

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết thực hành các mối phúc Chúa đã dạy, để nhờ đó mà chúng con đón nhận hạnh phúc muôn đời Chúa hứa ban cho những ai thực thi các mối phúc ấy. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường