Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần X Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 1-12: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp....
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN X THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 12/06/2017

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 5: 1-12)

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được người xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho các con, khi người ta ghen ghét, bách hại các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Người ta cũng đã từng bắt bớ các tiên tri trước các con như vậy".
 
SUY NIỆM

Thế gian, không thích nghèo mà chỉ thích giàu, nhưng Chúa Giêsu lại coi sự nghèo khó tinh thần là thước đo để được vào Nước Trời. Người thế gian cho rằng hiền lành dễ bị hiếp đáp, còn Chúa Giêsu lại cho tinh thần hiền lành là cái thuộc về Nước Trời.

Ở đời, người ta sợ đau buồn, nên tránh gặp nó hết sức, còn Chúa Giêsu lại cho đó là thước đo trong Nước Trời.

Ở đời, người ta chỉ cần no cái bụng trước đã, theo kiểu có thực mới vực được đạo, còn Chúa Giêsu lại cho đó là cái phúc vì sẽ được Thiên Chúa cho thoả chí toại lòng.

Thế gian vốn ích kỷ, cho nên họ chỉ có thể thương xót kẻ thương xót họ, còn Thiên Chúa không phân biệt vì đó chính là đường dẫn đến những gì tốt lành cho một người.

Thế gian tìm cách đánh lận con đen, giả giả thật thật lẫn lộn với nhau, còn Thiên Chúa, lòng trong sạch mới đưa con người diện đối diện với Thiên Chúa được.

Thế gian mất khả năng sống hoà hợp với nhau vì ảnh hưởng tội lỗi, còn Thiên Chúa lại khuyến cáo là không sống hoà thuận thì không được vào Nước Trời.

Thế gian cũng chẳng quan tâm đến luật công chính toàn vẹn mà đối với họ chỉ có sự công chính tương đối. Vì thế, thước đo cho sự công chính không phải vì tâm hồn mà đôi khi chỉ là tiền của. Nên ở đời, sống công chính thật sự thì chịu bách hại, nhưng Nước Trời thuộc về những ai can đảm chịu bách hại như vậy.

Những mối phúc của Chúa Giêsu giúp chúng ta kiện toàn lòng tin và tình yêu vào Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn yêu chúng ta nên Ngài mong chúng ta sống công chính, thánh thiện vì hạnh phúc ngàn đời của chúng ta. Khi chúng ta yêu ai, chúng ta không bao giờ nghĩ đến việc làm khổ người đó. Thiên Chúa không chỉ vậy mà Ngài còn luôn muốn ban ơn cho những ai Ngài yêu thương, để nhờ ơn trợ giúp họ có cơ hội nên hoàn thiện như Thiên Chúa mong muốn.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường