Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 38-42: Qua lời giáo huấn của Chúa, chúng ta tránh mọi ý tưởng, lời nói và hành vi chống lại kẻ dữ; nghĩa là đừng trả đũa hoặc tự mình, hoặc nhờ tòa án gây cho đối phương...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI 
TUẦN XI THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 18/06/2018

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 5: 38-42)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: "Mắt đền mắt, răng đền răng". Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ".
 
SUY NIỆM

     “Mắt thế mắt, răng đền răng”, đó là công thức của luật báo thù. Người ta xúc phạm đến tôi, tôi phải trả lại bằng chính sự xúc phạm ấy. Cái nguy hiểm của luật báo thù này, không chỉ xuất hiện trên môi miệng, mà lại hằn sâu trong lòng người. Nó là cám dỗ tệ hại cho sự không tha thứ cho người xúc phạm đến mình. Đối với Chúa Giêsu thì ngược lại: “Đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa…”. Khi nói như thế, không có nghĩa là Chúa dạy ta cứ để mặc cho người khác chống đối, hành hạ ta. Nhưng qua lời ấy, Chúa dạy ta cần phải có một thái độ còn cao hơn cả sự tha thứ, đó là ta hãy sẵn sàng dập tắt ngay mầm mống của bạo động, của hận thù. Bởi hận thù mà được trả lại bằng hận thù, thì chỉ là khoét thêm hố sâu của sự thù hận ấy. Chỉ có sự tha thứ, và còn hơn sự tha thứ, đó là sẵn sàng đón nhận kẻ thù của mình trong yêu thương thực sự, mới mong hận thù được xóa bỏ. 

     Bởi vậy, khi suy niệm bài Tin Mừng này, chúng ta hãy dùng chính lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trên thánh giá xưa mà cầu nguyện cho kẻ thù của chúng ta: 

     Lạy Chúa, xin tha thứ cho kẻ thù của chúng con, vì họ lầm, đã không nhận ra hình ảnh của Chúa nơi chúng con. Bởi không nhận ra hình ảnh của Chúa, vì thế họ cũng không nhận ra chúng con là anh em của họ. Lạy Chúa, xin cũng hãy tha thứ cho tất cả những lần chúng con ganh ghét, nghi kỵ anh em mình. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường