Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XI Thường Niên (Mt 5:38-42) - Gioan B. Minh Đức

Qua trang Tin Mừng hôm nay, vị thầy thuốc Giêsu đã trao cho chúng ta một phương thuốc để chữa căn bệnh trên, tên của phương thuốc đó chính là tình yêu thương dẫn đến lòng khoan dung, tha thứ và từ chối trả thù. Ngài đã minh chứng công hiệu của phương thuốc này. Trên thập giá Ngài đã cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những người đã hành hạ và sỉ nhục Ngài

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Hai Tuần XI Thường Niên
Ngày 13/06/2022

[1V 21,1-16; Mt 5,38-42]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu,

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Các con đã nghe dạy rằng: “Mắt đền mắt, răng đền răng.” Còn Thầy, Thầy bảo các con: Đừng chống cự lại với kẻ ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa cả má bên kia cho nó; và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa; ai bắt con đi một dặm, thì hãy đi với nó hai dặm. Ai xin thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ.”

Suy niệm

PHƯƠNG THUỐC CHO CĂN BỆNH THÙ HẬN

Trong xã hội hiện nay, khi đối mặt với câu hỏi: “Nếu có ai xúc phạm bạn, bạn sẽ làm gì?”. Hẳn là chúng ta sẽ rất dễ nghe được câu trả lời với hàng tá cách để trả thù cho sự xúc phạm đó. Đôi khi cả chúng ta, những người Kitô hữu cũng dễ dàng thù hằn và trả đũa nhau khi bị xúc phạm. Sự thật trên diễn ra làm chúng ta chợt nhận ra rằng: sự thù hận, một chất độc đã được ma quỷ khéo léo tiêm nhiễm rất sâu vào trong thế giới hôm nay và biến nó trở nên một căn bệnh tai hại, khiến cho con người dần đánh mất đi lòng yêu thương nhau. Vậy đâu là cách chữa lành cho căn bệnh tai hại này?

Qua trang Tin Mừng hôm nay, vị thầy thuốc Giêsu đã trao cho chúng ta một phương thuốc để chữa căn bệnh trên, tên của phương thuốc đó chính là tình yêu thương dẫn đến lòng khoan dung, tha thứ và từ chối trả thù. Ngài đã minh chứng công hiệu của phương thuốc này. Trên thập giá Ngài đã cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những người đã hành hạ và sỉ nhục Ngài: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Ngài đã yêu thương đến cùng, dẫu cho tình yêu không được đáp lại.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhớ đến và sử dụng ngay phương thuốc tình yêu mà Ngài đã trao cho chúng con mỗi khi chúng con bị xúc phạm và cảm thấy thù hận ai đó. Để chúng con hiểu rằng tha thứ không phải là sợ sệt, nhút nhát, mà là cơ hội để thực hành lòng yêu thương nhau, để tận cùng của thù hận không còn là việc trả thù mà là tình yêu. Amen.

Gioan B. Minh Đức