Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XI Thường Niên (Mt 5:38-42) - GKGĐ GP Phú Cường

Sự công bằng và sự bao dung luôn là hai mặt của thực tại đời sống nhân sinh. Sự công bằng thiên về lý trí, còn sự bao dung thiên về con tim. Người Kitô hữu, khi đón nhận bí tích Rửa tội, được mời gọi chết đi cho chính mình để có được sự sống mới trong Chúa Kitô. Sự sống luôn cho đi vì Chúa và vì người khác. Hay nói cách khác là sống vì yêu.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ HAI TUẦN LỄ CHÚA BA NGÔI
Ngày 13/06/2022

LỄ THÁNH ANTÔN PADOVA

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (5,38-42)

38 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Anh em đã nghe luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn thầy, thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi”.

SUY NIỆM

Sự công bằng và sự bao dung luôn là hai mặt của thực tại đời sống nhân sinh. Sự công bằng thiên về lý trí, còn sự bao dung thiên về con tim. Người Kitô hữu, khi đón nhận bí tích Rửa tội, được mời gọi chết đi cho chính mình để có được sự sống mới trong Chúa Kitô. Sự sống luôn cho đi vì Chúa và vì người khác. Hay nói cách khác là sống vì yêu.

Thời nào trong xã hội cũng luôn tồn tại những ép buộc không mấy chính đáng. Nhưng với sứ điệp Tin mừng trong ngày lễ nhớ thánh Antôn Pađôva hôm nay, Giáo hội mời gọi Kitô hữu sống khiêm tốn và hiền lành như Chúa Giêsu. Điều mà thánh Antôn đã từng nêu gương sống và thành công trong việc nên thánh. Từ bỏ sự giàu sang để sống hèn mọn, sống khiêm tốn và hiền lành mà lời giảng dạy của thánh nhân có sức lôi cuốn nhiều người. Nhờ cho đi tất cả, thánh nhân đã giúp cho những kẻ lầm lạc tìm được điều mong ước.

Lạy Chúa Giêsu! hiền hậu, bao dung, quảng đại, đó là điều thế giới hôm nay thiếu trầm trọng. Nhờ lời chuyển cầu của thánh An tôn, xin Chúa ban ơn giúp gia đình chúng con biết sống quảng đại như Chúa và xin uốn lòng chúng con nên giống Trái tim Chúa. Amen.