Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 7: 1-5:  Chúa cũng đã cảnh báo chúng ta: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa kết án”. Chúng ta xét đoán anh em thì chưa chắc đúng. Nhưng Chúa xét đoán và tố cáo tội ta thì không thể sai lầm.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI 
TUẦN XII THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 22/06/2020

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 7: 1-5)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: "Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh", và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi. Đồ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi".
 
SUY NIỆM

 

   Khoa tâm lý chiều sâu cho rằng: ai hay xét người khác về tội  gì, thì chính người ấy phạm tội đó, hoặc ít nữa là người đó có khuynh hướng về tội ấy.

Chưa kể đến Lời Chúa dạy, thì người hay xét đoán anh em về tội gì, thì chính mình đã tự tố cáo mình với người khác là tôi phạm tội đó, hay tôi cũng hướng về tội đó. Thật dại dột: cứ hét cho to, kể cho nhiều, loan truyền cho rộng tội của người khác, tưởng rằng mình tốt hơn, nhưng lại trở thành lời tố cáo mình.

Kinh nghiệm một cha xứ kể lại: Vừa về nhận nhiệm sở mới, một bà đạo đức đến gặp thưa rằng: “Thưa cha, cha mới về xứ này, còn lạ nước lạ cái, con thương cha, nên trình cha những điều cha cần đề phòng. Cha đừng tin bà này, cha cẩn thận với bà kia. Cha đề phòng với ông nọ. Mỗi người, bà đều đưa ra những nhận định cho cha xứ biết vì sao bà ta cảnh giác cha. Ngài cảm ơn tấm lòng “tốt” của bà. Nhưng ngài tự nghĩ: chính bà là người tôi phải cẩn thận, đề phòng. Quả đúng như thế, ba năm sau, nhờ đề phòng trong khi gặp gỡ bà mà ngài đã thoát được những rắc rối do bà gây nên trong cộng đoàn. Người nào hay xét đoán anh em, ta phải đề phòng, trước sau cũng gặp những rắc rối. Sống bên cạnh người mà tâm không an bình là tai họa gần kề. Biểu lộ cái tâm không an bình là tật hay xét đoán anh em.

Chúa cũng đã cảnh báo chúng ta: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa kết án”. Chúng ta xét đoán anh em thì chưa chắc đúng. Nhưng Chúa xét đoán và tố cáo tội ta thì không thể sai lầm. Liều mình xét đoán anh em thật là tai hại. Mình xét đoán người khác, thì cũng bị người khác xét đoán, đó là lẽ tự nhiên. Nhưng cái hại siêu nhiên mới đáng sợ. Chúa sẽ xét đoán chúng ta tùy theo cách chúng ta xét đoán anh em. Chúng ta lấy đấu nào mà đong cho anh em, Thiên Chúa cũng lấy đấu đó mà đong trả lại cho chúng ta. Hãy lấy đấu nhân từ bao dung mà đong cho anh em, để chúng ta được Chúa đong lại bằng đấu tha thứ nhân từ.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con tránh xa tật hay xét đoán anh em, để cuộc sống được an vui, tâm hồn được thanh thản. Và nhất là để Chúa không xét đoán, kết án chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường