Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 7: 1-5: Trang Tin Mừng hôm nay được Chúa Giêsu nói đến trong hoàn cảnh của bài giảng trên núi hay Hiến chương Nước Trời. Lời dạy của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI 
TUẦN XII THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 26/06/2017


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 7: 1-5)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: "Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh", và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi. Đồ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi".
 
SUY NIỆM

Trang Tin Mừng hôm nay được Chúa Giêsu nói đến trong hoàn cảnh của bài giảng trên núi hay Hiến chương Nước Trời. Lời dạy của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng này hướng đến những môn đệ của Chúa, nghĩa là Chúa mong muốn họ phải có những lối sống chân thật như Chúa.

Lối sống chân thật của người môn đệ Chúa hoàn toàn đối nghịch với cách sống giả dối. Một trong những cách sống chân thật mà Đức Giêsu đặt ra cho môn đệ của Người là “đừng xét đoán”. Đối với Chúa Giêsu, lòng đạo đức chân thật không phải chăm chú với cách sống thích dạy dỗ người khác, coi mình là tiêu chuẩn của mọi hình thức đạo đức, thích quy tội và lên án đời sống và lương tâm tha nhân. Những người như thế sẽ rơi vào tình trạng của căn bệnh chủ quan và lối sống hai mặt. Bởi vì, giữa lối sống và lời nói của họ luôn có sự mâu thuẫn lẫn nhau. Đối với Chúa Giêsu thì không bao giờ Chúa hưởng ứng kiểu người sống hai mặt. Những người như thế bị Chúa Giêsu xem là giả hình và đạo đức giả. Vì vậy, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy người môn đệ theo Chúa là phải dè dặt trong suy nghĩ và lời nói, trong cách phán đoán tha nhân. Như vậy lời dạy của Chúa: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị xét đoán”, vẫn luôn là lời nhắc nhở hữu hiệu nhất cho người môn đệ Chúa Kitô, trước khi suy nghĩ và nhận xét về anh chị em của mình.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con sống phù hợp với Tin Mừng của Đức Giêsu là Người Con yếu dấu của Mẹ. Nhờ vậy giữa lòng xã hội, chúng con sẽ trở nên người môn đệ chân thật như lòng Chúa hằng mong ước. Xin Mẹ thương nâng đỡ chúng con. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường