Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Trong Năm Thánh Giu-se này, chúng ta một lần nữa được chiêm ngắm đức tin không bao giờ chết của thánh Giu-se. Có thể thánh Giu-se không chứng kiến cái chết của Chúa Giê-su, nhưng sự sống đời đời thuộc về thánh cả, bởi vì khi còn sống ngài đã tin và thực hiện Lời Chúa cách trọn vẹn và tuyệt đối
SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

NGÀY 28/6/2021
 
Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (8,18-22)

18 Hôm ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia.19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”.20 Đức Giê-su trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”.21 Một môn đệ khác thưa với Người: “Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã”.22 Đức Giê-su bảo: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ”.

SUY NIỆM

Chứng kiến Chúa Giê-su làm nhiều phép lạ và những điều kỳ diệu trong dân có thể là nguyên nhân đưa đến việc Chúa Giê-su nhận được nhiều lời đề nghị tự phát như được thuật lại trong đoạn Tin mừng trên.

Chúa Giê-su không trả lời họ rằng: không, anh đừng theo tôi, hoặc theo tôi đi, tất cả sẽ ổn hết. Người không vẽ ra một khung cảnh hào nhoáng rạng ngời mà họ cho là có thể đạt được nếu theo Chúa; thay vào đó, Người đã trả lời cho họ biết sự thật. Không có chỗ tựa đầu không có nghĩa là không có một xu dính túi hoặc không có nơi để nghỉ ngơi. Chúa Giê-su muốn nói đến bản thân Người và những ai muốn theo Người sẽ phải thực hiện những di chuyển, ra khỏi chính mình, đến với người khác, yêu thương họ bằng một tình yêu năng động.

Kẻ chết không thể chôn kẻ chết, nhưng kẻ không tin Chúa thì có thể chôn kẻ chết. Ngay cả những người có đức tin nửa vời vào Chúa cũng có thể chôn kẻ chết. Đó chính là ý nghĩa câu trả lời của Chúa Giê-su với một người xin được về nhà chôn cất cha mình. Người có đức tin vào Chúa thì không những có thể chôn kẻ chết, mà còn biến mình trở thành kẻ không bao giờ phải chết để chôn kẻ chết. Điều kỳ diệu đã xảy ra ngay trong câu trả lời của Chúa Giê-su ở đây và lúc này: Ai tin Chúa và đặt Chúa lên trên hết mọi sự, kẻ ấy là kẻ không bao giờ phải chết. Chúng ta đừng biến chúng ta thành kẻ chết phải đi chôn kẻ chết, nhưng là kẻ sống, và sống muôn đời. Đó là điều tiên quyết Chúa dạy chúng ta.

Trong Năm Thánh Giu-se này, chúng ta một lần nữa được chiêm ngắm đức tin không bao giờ chết của thánh Giu-se. Có thể thánh Giu-se không chứng kiến cái chết của Chúa Giê-su, nhưng sự sống đời đời thuộc về thánh cả, bởi vì khi còn sống ngài đã tin và thực hiện Lời Chúa cách trọn vẹn và tuyệt đối.

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết đáp lại lời mà Chúa đã nói: “Con hãy theo Ta, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết”. Amen.