Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 20: 24-29: Hội Thánh mừng kính Thánh Tôma, đọc lại bản văn Thánh Kinh này để chúng ta nhớ về vị thánh được mệnh danh là “cứng tin”. Quen với ngôn từ “sự cứng tin” của Tôma...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN A

LỄ KÍNH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 20: 24-29)

Bấy giờ trong mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không ở cùng với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy những vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin". Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy, hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi". Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".
 
SUY NIỆM

Hôm nay, Hội Thánh mừng kính Thánh Tôma, đọc lại bản văn Thánh Kinh này để chúng ta nhớ về vị thánh được mệnh danh là “cứng tin”. Quen với ngôn từ “sự cứng tin” của Tôma, chúng ta chỉ nhìn vào khuyết điểm cứng tin ấy, nhưng ít ai đặt vấn đề tại sao Tôma lại có lý khi cứng tin.

Theo truyền thống, Thánh Tôma đi truyền giáo và chịu tử đạo tại vùng đất Ấn Độ xa xôi. Đó là hành trình tử đạo chông gai và can đảm. Có thể với kinh nghiệm đức tin và cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu mà Tin Mừng hôm nay cho biết đã làm nên một Tôma dầy dặn, bản lĩnh, can đảm để làm chứng cho Chúa, và giúp cho người khác dù không thấy Chúa mà vẫn tin vào Người.

Thông thường, trong đời sống đạo, có những cử hành phụng vụ quen thuộc làm cho ta thấy buồn ngủ và nhàm chán; có những tín điều đức tin được học thuộc từ bé nên ít khi nào ta đặt vấn đề và chất vấn “tại sao Hội Thánh lại tin như vậy?”. Sự quen thuộc và thậm chí nhàm chán ấy bào mòn lý trí hiểu biết chúng ta, khiến chúng ta sống vô cảm và hời hợt với các mầu nhiệm đức tin được cử hành. Khi đã nhàm chán, chúng ta cũng không còn để tâm khám phá. Không khám phá thì chúng ta hết thấy mới mẻ, lôi cuốn.

Tôma không đi theo con đường quen thuộc đó: “ai tin sao tôi tin vậy!”, mà ông dám can đảm đặt vấn đề về sự sống lại. Nhu cầu thấy là nhu cầu kiểm chứng, nhưng cũng từ đó dẫn ông đến một kinh nghiệm siêu nhiên hơn, “không thấy mà vẫn có, đó là sự hiện diện của Chúa”. Dù rằng Đấng Phục Sinh đã về trời nhưng thực sự Người vẫn hiện diện. Đó là nguồn cảm hứng để Thánh Tôma truyền tải kinh nghiệm đức tin “không thấy mà tin” cho những người ngoại giáo ở những vùng đất xa xôi.

Lạy Thánh Tôma, xin thánh nhân giúp chúng con mỗi ngày dù không thấy Chúa bằng xương bằng thịt, vẫn có thể dùng lý trí và đức tin của mình mà khám phá sự thâm sâu của các mầu nhiệm thánh. Amen.   

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường