Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên (Mt 8:18-22) - GKGĐ GP Phú Cường

Chúng ta có thể chọn đoạn Tin mừng ngắn này làm mô mẫu cho ơn gọi đi theo Chúa không? Trong một khía cạnh nào đó, Chúa Giêsu nói với chúng ta về sự từ bỏ thiết yếu và điều kiện tiên quyết để làm môn đệ của Người. Dĩ nhiên, ban đầu là làm môn đệ, rồi từ từ mới trở nên môn đệ đích thực của Chúa.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Ngày 27/06/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (8,18-22)

18 Hôm ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. 19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”. 20 Đức Giê-su trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”. 21 Một môn đệ khác thưa với Người: "Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã”. 22 Đức Giê-su bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ”.

SUY NIỆM

Chúng ta có thể chọn đoạn Tin mừng ngắn này làm mô mẫu cho ơn gọi đi theo Chúa không? Trong một khía cạnh nào đó, Chúa Giêsu nói với chúng ta về sự từ bỏ thiết yếu và điều kiện tiên quyết để làm môn đệ của Người. Dĩ nhiên, ban đầu là làm môn đệ, rồi từ từ mới trở nên môn đệ đích thực của Chúa.

Trước hết, chúng ta theo chân Chúa Giêsu đi ra khỏi đám đông: “thấy xung quanh có đám đông, Chúa Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia”. Cách Người thoát ra khỏi đám đông cách nhẹ nhàng, không quyến luyến. Đám đông gợi cho chúng ta về sự lệ thuộc - tâm lý đám đông khiến ta bị lệ thuộc và lây lan thứ tâm lý không thuộc về Chúa và cũng không thuộc về ta. Đám đông ấy sẵn sàng hô hào và kêu gọi Chúa làm vua khi nhận được bánh ăn, nhưng đám đông ấy cũng sẽ dễ biến thành đám đông ngày thứ Sáu Tuần Thánh, sẵn sàng lên án và kêu gào đóng đinh Chúa Giêsu. Phải tách ra khỏi đám đông để ta khỏi lệ thuộc, để nơi đó, như Chúa Giêsu với chỉ Chúa Cha trong cầu nguyện, như mình ta với Chúa khi đối diện với thinh lặng cõi lòng.

Chúa chọn gọi các môn đệ cũng bằng cách tách họ ra khỏi thế gian. Và làm môn đệ của Chúa, trước hết, là tách họ ra khỏi đám đông, chọn lựa họ cách cẩn trọng và cầu nguyện và huấn luyện họ cho cuộc hành trình tự lập khi Chúa không còn hiện diện với họ. Quá trình để trở nên môn đệ đích thực là biến đổi từ việc làm môn đệ cho đến việc môn đệ. Là môn đệ, thông thường, ta hay nghĩ đến những việc phải làm, nghe có vẻ máy móc và trách nhiệm.

Tuy nhiên, đó là điều kiện cần. Để khi những việc làm mang tính môn đệ đó trở nên căn tính đời môn đệ, chúng ta làm nó cách hăng say, làm nó với lòng yêu mến Chúa, và tự thân, ta làm mà không thấy phải gồng gánh nó như một trách nhiệm nặng nề. Để khi là môn đệ của Chúa, chúng ta không còn hệ trọng việc ở đâu, làm gì như kiểu nhà cửa, công việc là chọn lựa của ta: “con chồn có hang, chim trời có tổ, còn Con Người không có chỗ tựa đầu”. Và nó cũng không còn hệ trọng ở người nhà, người thân hay bất cứ cái gì thân thuộc: “cứ để kẻ chết chôn kẻ chết”…

Quá trình làm môn đệ Chúa là quá trình trở nên môn đệ Chúa mỗi ngày. Dám từ khước và tự huỷ chính ta để Chúa là cùng đích của ta.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con muốn làm môn đệ của Chúa, nhưng chúng con lại sợ hy sinh, từ bỏ, chúng con bám víu vào quá nhiều những thứ không cần thiết. Xin giúp chúng con luôn biết trở nên là môn đệ của Người qua việc chúng con làm theo giáo huấn của Người hôm nay. Amen.