Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 18-26: Thiên Chúa yêu thương con người không loại trừ một ai và Ngài đã trao hiến Con Một để cứu chuộc hết thảy mọi người. Quan trọng là người ta có dám ký thác cuộc đời, vận mệnh mình vào tay Thiên Chúa hay không mà thôi.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 06/07/2020

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 9: 18-26)
 

18Đức Kitô còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống”. 19Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người. 20Bỗng một người đàn bà bị rong huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người, 21vì bà nghĩ bụng: “Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu!”. 22Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con”. Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa. 23Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh; thấy phường kèn và đám đông xôn xao, Người nói: 24“Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy!”. Nhưng họ chế nhạo Người. 25Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. 26Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng.

Suy niệm

Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ kép. Sự việc này diễn ra đối với vị kỳ mục là người có vai vế trong dân có đứa con vừa qua đời tức thì, và cũng diễn ra đối với người phụ nữ đau bệnh đã lâu là một người bé mọn trong dân. Cả hai đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân chạy đến với Chúa. Lòng tin của con người vào Thiên Chúa sẽ giúp họ được Chúa nhậm lời bất luận họ là ai, cấp bậc nào đi nữa.

Với người phụ nữ bị băng huyết đã lâu, bà ta tin rằng chỉ cần được chạm đến gấu áo Chúa Giêsu thôi, thì sẽ được khỏi. Và Chúa Giêsu đã đáp lại lòng nguyện ước của bà: "Này con, hãy vững lòng. Ðức tin của con đã cứu thoát con". Cũng thế, con của vị kỳ mục đã tắt thở, nhưng ông đã dám tin tưởng, bái lạy và cầu xin điều mà chỉ có Thiên Chúa mới làm được: "Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại".

Thiên Chúa yêu thương con người không loại trừ một ai và Ngài đã trao hiến Con Một để cứu chuộc hết thảy mọi người. Quan trọng là người ta có dám ký thác cuộc đời, vận mệnh mình vào tay Thiên Chúa hay không mà thôi. Và còn hơn thế nữa, những tưởng con người chạy tới cầu xin Thiên Chúa, nhưng không, chính Thiên Chúa đã đi bước trước đến với con người. Và phép lạ đã diễn ra như một hệ quả của lòng tin: "Ðức tin của con đã cứu chữa con”.

“In God, we trust”, lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con dám buông mình vào bàn tay Thiên Chúa, và tin tưởng tuyệt đối vào Chúa vì chỉ có Chúa với có thể cứu giúp được chúng con trước những nỗi khó khăn vượt quá giới hạn sức lực con người. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường