Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 18-26: Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: "Này con hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con". Và người đàn bà được khỏi bệnh...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 10/07/2017
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 9: 18-26)

Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại". Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: "Này con hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con". Và người đàn bà được khỏi bệnh. Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: "Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi". Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.

SUY NIỆM

Biến cố hai trong một… một chuyến đi hai việc nghĩa: Thi ân cho người bị loạn huyết 12 năm và phục sinh bé gái con của vị kỳ mục.

Trên bình diện nhân sinh, Chúa Giêsu xứng đáng là thần y của dân chúng Israel; còn trên bình diện thần linh, Chúa Giêsu đích thật là Đấng Cứu Thế muôn dân đợi chờ.

Chúa Giêsu chẳng quen biết người phụ nữ gặp trên đường, lại cũng không thân thiết gì với vị kỳ mục kia. Rõ ràng Chúa Giêsu thi ân chứ không hề có chuyện giá cả, tiền nong hay đòi phải tạ lễ – mang ơn. Người chọn lựa những việc cần làm để minh chứng căn tính, sứ vụ Chúa Cha trao phó. Như vậy, Chúa Giêsu chưa bao giờ nghĩ mình phải được ưu ái và chăm sóc như vị hoàng đế của muôn dân mà ngược lại, Người đến chăm sóc và dưỡng dục cho con dân được an cư lạc nghiệp, được bình an, hạnh phúc. Đúng như Ngài phát biểu: “Con Người đến không phải để được kẻ hầu, người hạ mà đến để hiến dâng mạng sống làm giá cứu chuộc cho nhiều người”. Qua hai việc trong Tin Mừng, chúng ta chắc chắn Chúa Giêsu đang cần tình yêu, lòng tin và tín thác của mỗi người cho Thiên Chúa, chứ không cần danh vọng, quyền lực và tiền bạc của con người.

Ước mong, mỗi Kitô hữu hãy hạ mình xuống và khiêm tốn phục vụ vô vị lợi như Chúa Giêsu, để hiểu tấm lòng Thiên Chúa dành cho mình. Và hạnh phúc thay, nếu mỗi Kitô hữu phấn đấu cho đời mình nên như của lễ hiến dâng cho Thiên Chúa như Chúa Giêsu. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường