Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 18-26: Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: "Này con hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con". Và người đàn bà được khỏi bệnh...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 09/07/2018
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 9: 18-26)

Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại". Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: "Này con hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con". Và người đàn bà được khỏi bệnh. Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: "Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi". Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.

SUY NIỆM

Bài Phúc Âm hôm nay ghi lại cùng lúc hai phép lạ của Chúa Giêsu: 

1. Chúa chữa phụ nữ mắc bệnh xuất huyết kinh niên; 

2. Chúa cho con gái viên sĩ quan đã chết được sống lại.

Thiếu phụ mắc bệnh đã 12 năm, tức là thời gian đứa bé kia được sinh ra vì khi em bé chết, em đã 12 tuổi. Cả hai phép lạ xảy ra đều có kèm theo hành động thể lý: Người phụ nữ chạm tay vào tua áo Chúa; Chúa cầm lấy tay em bé đã chết.

Cả hai phép lạ xảy ra là nhờ lòng tin. Người sĩ quan đã tin Chúa nên ông tìm đến Chúa. Trong lời ông cầu xin Chúa càng chứng minh lòng tin của ông: "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống". Còn người phụ nữ, chính Chúa đã trực tiếp khen ngợi lòng tin của bà: "Lòng tin của con đã cứu chữa con".

Trước bao nhiêu con người còn xa cách Chúa, thậm chí các thủ lãnh của Do Thái giáo còn kỳ thị Chúa, người sĩ quan đã dám đặt lòng tin vào Chúa. Ông quỳ xuống và ngỏ lời cầu xin.

Giữa một đám đông mất hút, thiếu phụ nhận ra một vị Thiên Chúa ẩn dật nhưng đầy quyền năng. Bà không dám trực tiếp xin trước Người, có thể là vì xấu hổ. Ngoài ra, bà cũng biết luật Lêvi cấm ngặt người nữ trong thời kỳ của mình mà chạm đến ai là phạm tội gieo rắc sự nhơ uế, cho nên bà chỉ dám len lén đi phía sau Chúa, len lén chạm vào tua áo của Chúa. 

Tất cả những con người đau khổ nhưng đầy lòng tin ấy đều được Chúa đoái thương. Người sĩ quan đã được trả về đứa con - con ông tiếp tục sống. Người phụ nữ hết bị bệnh, hết bị kỳ thị. Từ đây bà đường đường chính chính sống giữa mọi người, giao tiếp với mọi người.

Từ câu chuyện lòng tin của những con người và tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho họ, chúng ta rút ra những bài học:

1. Chúa Giêsu vẫn không ngừng nâng đỡ và chữa lành chúng ta, không chỉ phần xác mà còn phần hồn nữa;

2. Cầu nguyện bằng lòng tin trong sự khiêm nhường và kiên nhẫn là điều kiện lớn để được Chúa nhận lời.

Lạy Chúa Giêsu, xin nhìn đến biết bao phận đời đen tối đang sống trong tuyệt vọng của bệnh tật kéo dài, của sự ác hoành hành, của cô đơn và bạo hành. Xin Chúa củng cố đức tin nơi họ bằng những ơn chữa lành phần hồn và phần xác. 

Xin cho chúng con luôn nhận ra tình thương của Chúa vẫn đang bao phủ cuộc đời chúng con, để dù cuộc đời có lắm khổ đau và dù đường đời có lắm gian truân chúng con vẫn tin rằng Chúa hằng ở bên chúng con. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường