Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên (Mt 9:18-26) - Phaolô Thanh Thiện

Chính mỗi người chúng ta cũng hãy nhìn lên mẫu gương tuyệt vời của Chúa Giêsu mục tử. Ngài đã từ bỏ mọi sự, mặc lấy xác phàm, trở nên vị mục tử nhân lành, chăm sóc cho đoàn chiên hết mình, sẵn sàng hy tính mạng vì đoàn chiên, nhờ đó, chúng ta được sống cùng Người trong niềm hạnh phúc vô biên.

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên
Ngày 27/06/2022

[Am 2, 6-10. 13-16; Mt 8, 18-22]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh Người, thì Người ra lệnh sang bờ bên kia. Một luật sĩ đến nói với Người: “Thưa Thầy, dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy.” Chúa Giêsu nói với người ấy: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có nơi gối đầu.”

Một môn đệ khác nói với Người: “Thưa Thầy, xin cho phép con đi chôn cha con trước đã.”Chúa Giêsu trả lời: “Hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết.”

Suy niệm

ĐỂ TRỞ NÊN NGƯỜI MÔN ĐỆ CỦA CHÚA

Sau khi thấy Chúa Giêsu làm nhiều dấu lạ, chữa lành nhiều bệnh nhân, nhiều người thán phục và muốn đi theo Chúa Giêsu, có cả một luật sĩ cũng muốn theo Người, nhưng Chúa Giêsu nói với ông rằng: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có nơi gối đầu.” Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ những ai bước theo Người phải từ bỏ mọi tiện nghi trong cuộc sống, hoàn toàn thanh thoát với của cải trần thế, lấy Chúa làm gia nghiệp, như thế mới toàn tâm toàn ý phụng sự Người được. Một người môn đệ khác cũng xin theo Chúa Giêsu nhưng còn vướng bận chuyện gia đình. Chúa Giêsu dạy anh ta: “Hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết.” Không phải Người muốn chúng ta bỏ rơi gia đình, người thân, nhưng Người muốn chúng ta phải dành ưu tiên trước nhất cho Thiên Chúa. Như thế người môn đệ mới một lòng một dạ, ưu tiên cho việc rao giảng Nước Trời và lo cho phần rỗi của các linh hồn.

Chính mỗi người chúng ta cũng hãy nhìn lên mẫu gương tuyệt vời của Chúa Giêsu mục tử. Ngài đã từ bỏ mọi sự, mặc lấy xác phàm, trở nên vị mục tử nhân lành, chăm sóc cho đoàn chiên hết mình, sẵn sàng hy tính mạng vì đoàn chiên, nhờ đó, chúng ta được sống cùng Người trong niềm hạnh phúc vô biên.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết rũ bỏ mọi sự quyến luyến của cải vật chất, tình cảm của thế gian, để chúng con hoàn toàn thanh thoát, tự do, mà bước theo Chúa và toàn tâm toàn ý phụng sự Ngài. Amen.

Phaolô Thanh Thiện