Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 12: 24-26:  Một trong những dấu chỉ cho thấy chúng ta là môn đệ của Chúa là mình dám từ bỏ những tật hư, nết xấu của mình. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY 

NGÀY 10-8-2019

THỨ HAI TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN A

THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 12: 24-26)
 
4 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy."

SUY NIỆM
 

Qua đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu đã ví Người như là hạt lúa mì được gieo vào lòng đất. 

Để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại, Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, tên là Giêsu. Người không chỉ mặc khải cho chúng ta biết về Người cũng là Thiên Chúa mà Người còn mặc khải cho chúng biết Người đến để cứu độ chúng ta bằng cái chết và sự phục sinh của Người. Qua cái chết của Người, Người đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Và qua sự phục sinh, Người cho chúng ta thấy Người chính là Thiên Chúa thật, Thiên Chúa làm chủ cả thời gian và không gian.

Qua nội dung đoạn Tin Mừng trên, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy tin tưởng và phó thác vào Chúa. Một trong những dấu chỉ cho thấy chúng ta là môn đệ của Chúa là mình dám từ bỏ những tật hư, nết xấu của mình. Ví dụ: Hay nói xấu người, giờ đây tôi quyết tâm không nói xấu người khác nữa. 

Một khi chúng ta biết chấp nhận từ bỏ những thói quen, sở thích không tốt để dành nhiều thời gian cho Chúa, dành nhiều thời gian làm những việc tốt thì một cách nào đó chúng ta đang dần dần để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Một khi chúng ta trở thành môn đệ Chúa, thì chúng ta sẽ được ở với Chúa. Như Lời Chúa đã dạy: “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó”.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường