Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 17: 22-27 Khi thầy trò tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức Giê-su nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy”
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN C

 
NGÀY 12/08/2019
 

 
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 17: 22-27)

 
22Khi thầy trò tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức Giê-su nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, 23họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy”. Các môn đệ buồn phiền lắm. 24Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: “Thầy các ông không nộp thuế sao?”. 25Ông đáp: “Có chứ!”. Ông về tới nhà, Đức Giê-su hỏi đón ông: “Anh Si-môn, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài?”. 26Ông Phê-rô đáp: “Thưa, người ngoài”. Đức Giê-su liền bảo: “Vậy thì con cái được miễn. 27Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh”.

Suy niệm

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, nhưng Người cũng mang thân phận con người khi nhập thể để cứu chuộc nhân loại. Một Thiên Chúa tự hạ mang thân phận hữu hạn của con người, cũng phải trải qua cái chết. Nhưng cái chết của Người không là cái chết của một ngọn đèn hết dầu, mà là cái chết của ngọn đèn rực sáng. Chúa Giêsu tiên báo trước việc Người chịu khổ nạn gánh lấy tội lỗi trần gian đã đưa Người đến kết cục là cái chết trên thập tự giá. Qua đó ánh sáng phục sinh sẽ soi nhân loại bước đi trong ánh sáng. 

Đức Kitô là Thiên Chúa nhưng lại khiêm hạ đến tận cùng. Khi bước vào trần gian, Người nhập thể một cách trọn vẹn, kể cả việc ý thức mình là một công dân Do Thái, cũng phải chịu nộp thuế như bao người. Việc nộp thuế cho thấy Người noi gương trong việc tôn trọng quyền bính nhân loại điều hành quốc gia, mời gọi dân chúng trong việc chu toàn nghĩa vụ chính đáng của một công dân sống trong một đất nước.

Với huấn từ khi tiếp kiến 29 vị Giám mục trong chuyến Ad Limina của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đến Vatican năm 2009, Đức Thánh cha Biển Đức XVI đã nói rằng “Một tín hữu Công giáo tốt cũng là một công dân tốt", vậy chúng ta hãy khích lệ nhau sống lương thiện, yêu chuộng công ích và bác ái với mọi người. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường