Clock-Time

Suy niệm Thứ Hai tuần XIX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 17: 22-27: Khi thầy trò tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức Giê-su nói với các ông: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 08-08-2016


THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN C

THÁNH ĐAMINH – LINH MỤC


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 17, 22-27)

22 Khi thầy trò tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức Giê-su nói với các ông: "Con Người sắp bị nộp vào tay người đời,23 họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy." Các môn đệ buồn phiền lắm.24 Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: "Thầy các ông không nộp thuế sao? "25 Ông đáp: "Có chứ! " Ông về tới nhà, Đức Giê-su hỏi đón ông: "Anh Si-môn, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài? "26 Ông Phê-rô đáp: "Thưa, người ngoài." Đức Giê-su liền bảo: "Vậy thì con cái được miễn.27 Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh."

SUY NIỆM

Danh, quyền, địa vị, giàu sang, luôn là những thứ hấp dẫn con người. Đó là những hào quang mà người đời luôn cố gắng để theo đuổi, thậm chí có thể đánh đổi luôn cả những giá trị của bản thân để có được. Đó là những chọn lựa của thế gian. Nhưng đối với những người môn đệ của Chúa Giêsu, thì vinh quang không nằm ở những giá trị trần gian, nhưng nằm ở một chiều kích khác, đó là chiều kích của tình yêu, của sự hy sinh.

Thật vậy, Chúa Giêsu biết rõ các môn đệ của mình đang hy vọng vào những lợi ích và vinh quang trần thế khi đi theo Ngài, nên Ngài loan báo về cái chết và cuộc phục sinh của Ngài cho các môn đệ: "Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, Người sẽ bị giết chết, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy". Như vậy, Chúa Giêsu muốn các môn đệ của mình, muốn tất cả những ai theo Ngài phải đi tìm vinh quang gắn liền với một tình yêu nhưng không dành cho nhân loại mà chính Ngài đã sống – hy sinh mạng sống để nhân loại được cứu độ.

Qua đoạn Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu muốn mỗi người chúng ta hãy luôn biết lấy vinh quang của Chúa là vinh quang của sự cứu độ, của tình yêu không bờ bến dành cho nhân loại mà đối xử với người khác và yêu thương người khác như Chúa yêu. Chăm sóc, nâng đỡ và nhường nhịn với lòng khiếm tốn là điều ma Chúa luôn mong ước mỗi người chúng ta làm cho đồng loại của mình.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho cuộc sống của chúng con luôn trở thành những tác nhân đem lại vinh quang cho Chúa giữa thế gian, để mỗi người chúng con được Chúa vinh danh trên quê trời. Amen!GKGĐ Giáo Phận Phú Cường