Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 38-42:  Nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Giona. Cũng như xưa tiên tri Giona ở trong bụng cá ba đêm ngày thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba đêm ngày như vậy...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 24/07/2017
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 12: 38-42)

Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng tôi muốn Thầy làm một dấu lạ". Người trả lời: "Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ; nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Giona. Cũng như xưa tiên tri Giona ở trong bụng cá ba đêm ngày thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba đêm ngày như vậy. Tới ngày phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Giona mà sám hối tội lỗi, nhưng đây có Đấng cao trọng hơn Giona. Đến ngày phán xét, Nữ Hoàng Phương Nam sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này, và lên án nó: vì bà từ biên thùy trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, nhưng đây có Đấng cao trọng hơn Salomon".

SUY NIỆM

“Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”. Theo quan niệm chung của người Do Thái thời bấy giờ, các kinh sư và nhóm Pharisêu đòi Chúa Giêsu làm một dấu lạ nhãn tiền. Nhưng Chúa Giêsu đã trả lời cho họ biết: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giona”.

Đối với Chúa Giêsu điều quan trọng không phải là được nhìn thấy dấu lạ, nhưng trên hết đó là tâm tình tin tưởng vào Chúa là Đấng Messia được Chúa Cha sai đến. Lời rao giảng sám hối của Chúa Giêsu là dấu lạ; đón nhận Lời Chúa, ăn năn sám hối, thay đổi đời sống là dấu lạ; mầu nhiệm tử nạn và phục sinh vinh hiển của Chúa là dấu lạ. Vì nhờ việc Chúa sống lại mà ma quỷ, tội lỗi và sự chết bị Chúa thống trị. Như vậy, Chúa Giêsu chính là dấu lạ vĩ đại của Chúa Cha ban cho nhân loại.

Ngày hôm nay, Chúa Giêsu đang tiếp tục thực hiện dấu lạ cho con người nơi bí tích Thánh Thể. Qua bí tích mầu nhiệm cao cả này, chúng ta nhận ra sự hiện diện tự hạ của Chúa nơi hình bánh hình rượu. Cũng từ bí tích Thánh Thể, chúng ta được nghe tiếng Chúa kêu gọi từng người hãy đến với Chúa, hãy ở lại với Chúa, hãy đón nhận Chúa. Chúng ta hãy mau mắn thực hiện sự đáp trả, bằng đời sống hiệp thông trong Đức Giêsu Kitô là Đấng cứu độ muôn người. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường