Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 38-42:   Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy những người kinh sư cũng như những người Pharisêu đều cứng lòng tin, họ đòi hỏi Chúa Giêsu làm dấu lạ trên trời với giọng thách thức, vì họ không tin.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 23/07/2018
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 12: 38-42)

Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng tôi muốn Thầy làm một dấu lạ". Người trả lời: "Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ; nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Giona. Cũng như xưa tiên tri Giona ở trong bụng cá ba đêm ngày thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba đêm ngày như vậy. Tới ngày phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Giona mà sám hối tội lỗi, nhưng đây có Đấng cao trọng hơn Giona. Đến ngày phán xét, Nữ Hoàng Phương Nam sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này, và lên án nó: vì bà từ biên thùy trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, nhưng đây có Đấng cao trọng hơn Salomon".

SUY NIỆM

     Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy những người kinh sư cũng như những người Pharisêu đều cứng lòng tin, họ đòi hỏi Chúa Giêsu làm dấu lạ trên trời với giọng thách thức, vì họ không tin. Chúa Giêsu đã trả lời: “Không có phép lạ nào cả, ngoài phép lạ nơi tiên tri Giona”. Giona đã nằm trong bụng kình ngư ba ngày; rồi sau đó rao giảng sự ăn năn thống hối cho dân thành Ninivê sám hối; trong khi đó, dấu lạ của Chúa Giêsu còn hơn Giona, nhưng người Do Thái vẫn không tin những lời Người rao giảng sau khi đã chứng kiến bao nhiêu phép lạ.

    Sự cứng lòng tin của Do Thái đã bị phán xét 40 năm sau đó: Tướng Titus đã dẫn quân đến phá hủy đền thờ không hòn đá nào chồng trên hòn đá nào. Thế gian cũng đã bị phán xét khi Chúa đã sống lại. Chúng ta thấy điều làm Chúa đau khổ nhất đó chính là sự cứng lòng tin.

    Niềm tin của chúng ta ngày hôm nay nhiều lúc cũng như thế, nhiều lần chúng ta cũng đã đòi Chúa ban cho ta phép lạ nào đó, nhiều lúc chúng ta đã mặc cả với Chúa trong lúc cầu nguyện. Chúng ta muốn tin vào Chúa và theo Chúa, nhưng lại với điều kiện Chúa ban ơn cho ta trước, mà những ơn đó nhiều lúc lại chẳng cần thiết cho sự sống linh hồn chúng ta. Chúng ta muốn Chúa thực hiện theo ý chúng ta trước khi chúng ta vâng theo ý Chúa.

    Ngay cả thời đại ngày hôm nay, Chúa vẫn đang âm thầm hoạt động. Xin Chúa mở con mắt đức tin của chúng ta, để chúng ta thấy được nhiều dấu lạ trong thế giới hôm nay: một Giáo Hội mỗi ngày một tăng trưởng, một tình thương ngày càng lan rộng và chung quanh chúng ta, biết bao người đang sống gắng bó mật thiết với niềm tin vào Chúa là Đấng tử nạn và phục sinh.

    Lạy Chúa, trước những dấu lạ đó, xin cho chúng con được noi gương dân thành Ninivê, biết thống hối ăn năn. Xin Chúa cũng cho chúng con biết đón nhận lời khôn ngoan của Chúa và hết lòng tín nhiệm nơi Chúa. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường