Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên (Mt 12:38-42) - Đaminh Xuân Nghĩa

Trong trang Tin Mừng hôm nay, một số luật sĩ và người Pharisêu muốn thấy dấu lạ từ Chúa Giêsu, nhưng Ngài đã từ chối họ và Ngài sẽ chỉ cho họ thấy một dấu lạ lớn lao duy nhất, là chính cái chết và phục sinh của Ngài.

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên
Ngày 18/07/2022

[Mca 6, 1-4.6-8; Mt 12, 38-42]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu,

Khi ấy, có mấy luật sĩ và người Pharisêu nói với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” Người trả lời: “Thế hệ gian ác ngoại tình đòi một dấu lạ; nhưng sẽ không cho chúng dấu lạ nào, ngoài dấu lạ tiên tri Giona. Vì như Giona ở trong bụng cá ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. Vào ngày phán xét, dân thành Ninivê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và kết án chúng, vì họ đã nghe lời Giona rao giảng mà sám hối, nhưng đây còn cao trọng hơn Giona nữa!

Vào ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và kết án chúng, vì bà từ tận cùng trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn, nhưng đây còn cao trọng hơn Salômôn nữa!”

Suy niệm

ĐỂ THẤY ĐƯỢC MỘT DẤU LẠ!

Trong trang Tin Mừng hôm nay, một số luật sĩ và người Pharisêu muốn thấy dấu lạ từ Chúa Giêsu, nhưng Ngài đã từ chối họ và Ngài sẽ chỉ cho họ thấy một dấu lạ lớn lao duy nhất, là chính cái chết và phục sinh của Ngài.

Đối với Chúa Giêsu, phép lạ không phải để đáp ứng sự tò mò, tìm kiếm những sự mới lạ hay những điều gây sốc. Trái lại, phép lạ xuất hiện dựa trên đức tin và lòng mến của dân Chúa nơi Ngài.

Bao lần trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cứ mãi thả trôi đời mình theo dòng chảy của cuộc đời trong vô định. Ngày qua ngày, chúng ta vẫn đến nhà thờ nhưng luôn bị chia trí khi nghĩ về những thứ xa xôi trong khi tham dự các cử hành phụng vụ. Chúng ta hay đến những trung tâm hành hương chỉ để tìm một dấu lạ và khi không đạt được, niềm tin của chúng ta lung lay. Chúng ta quên rằng, có một phép lạ lớn lao diễn ra hằng ngày trước mắt chúng ta. Ngay trên bàn thờ, trong thánh lễ, bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa Kitô. Mỗi người trong chúng ta hãy đặt lòng tin, cậy, mến vào Mầu Nhiệm Thánh Thể của Chúa Kitô, nơi đó, chúng ta được ngắm nhìn phép lạ của Ngài và được Ngài biến đổi để trở nên thánh thiện hơn.

Lạy Chúa, xin mở rộng tâm trí chúng con, để chúng con biết đặt lòng tin và lòng mến nơi Chúa, Đấng cứu độ chúng con. Để nhờ cái chết và sự phục sinh của Ngài, chúng con được chung phần vinh phúc Nước Trời với Chúa.

Đa-minh Xuân Nghĩa