Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên (Mt 12:38-42) - GKGĐ GP Phú Cường

Các kinh sư và Pharisêu trong bài Tin mừng hôm nay cũng yêu cầu Đức Giêsu làm một dấu lạ để chứng thực Đức Giêsu được Thiên Chúa sai đến. Vậy tại sao Đức Giêsu không đáp ứng đòi hỏi của họ? Hẳn là Đức Giêsu thấu suốt lòng họ. Người biết rằng đòi hỏi đó không xuất phát từ một ý ngay lành mà chỉ như một phép thử. Vì thế, Người không làm một dấu lạ nào cho họ.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Ngày 18/07/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (12,38-42)

38 Ngày ấy, có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”. 39 Người đáp: "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. 40 Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. 41 Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. 42 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa”.

SUY NIỆM

Trong kinh Tin kính, những lời đầu tiên mà chúng ta tuyên xưng là: “Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng”, vậy chúng ta hiểu “toàn năng” nghĩa là gì? Có lẽ không ít người cho rằng, toàn năng là làm được mọi sự. Do đó, khi cầu xin mà không được nhận lời, những người này lại nghi ngờ không biết Chúa có toàn năng thật không. Suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta sẽ nhận thấy vấn đề. Nếu Chúa chỉ toàn năng khi đáp ứng mọi nhu cầu của con người, thì lúc ấy ai mới là chúa? Là người đưa ra yêu cầu hay Đấng lo đáp ứng mọi yêu cầu?

Các kinh sư và Pharisêu trong bài Tin mừng hôm nay cũng yêu cầu Đức Giêsu làm một dấu lạ để chứng thực Đức Giêsu được Thiên Chúa sai đến. Vậy tại sao Đức Giêsu không đáp ứng đòi hỏi của họ? Hẳn là Đức Giêsu thấu suốt lòng họ. Người biết rằng đòi hỏi đó không xuất phát từ một ý ngay lành mà chỉ như một phép thử. Vì thế, Người không làm một dấu lạ nào cho họ.

Quả thật, đức tin nếu chỉ dựa trên phép lạ thì thật mong manh biết bao. Chẳng lẽ khi không có phép lạ thì không còn tin nữa. Nhưng tạ ơn Chúa, đức tin của chúng ta dựa trên Đức Giêsu và những mặc khải của Người. Chính nơi Đức Giêsu, chúng ta nhận ra một Thiên Chúa toàn năng. Sự toàn năng ấy không như nhiều người vẫn quan niệm, đó là sự toàn năng của tình yêu, của hiền lành và tha thứ. Sự toàn năng ấy được biểu lộ cách rõ ràng nhất trên thập giá: “ Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm ” (Lc 23,34).

Lạy Chúa, xin ban thêm cho chúng con ơn đức tin, xin đừng để đức tin của chúng con chỉ dựa trên những phép lạ, nhưng xin giúp chúng con luôn biết nuôi dưỡng đức tin ấy bằng việc trung thành bước theo Chúa mỗi ngày. Amen.