Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 13: 31-35: “Nước Trời giống như chuyện hạt cải, tuy bé nhỏ, nhưng khi lớn lên, trở thành nơi trú ẩn an toàn cho chim trời”.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 30/07/2018

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 13: 31-35)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: "Nước Trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt ấy bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó". Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: "Nước Trời giống như nắm men người đàn bà kia lây đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men". Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: "Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn: Ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm tư lúc dựng nên thế gian".

SUY NIỆM

Một em trai học lớp 5, vừa được xưng tội - rước lễ. Người chú hỏi: cháu có thấy thay đổi gì trong cháu không?

Em bé trả lời, con không biết, nhưng con chỉ biết rằng, khi chưa rước Chúa, con thường hay tranh giành, cãi lộn với anh, nhưng từ khi con rước Chúa, con không tranh chấp như vậy nữa. 

“Nước Trời giống như chuyện hạt cải, tuy bé nhỏ, nhưng khi lớn lên, trở thành nơi trú ẩn an toàn cho chim trời”. Khi một người thực sự khao khát lãnh nhận lời Chúa, ơn Chúa, chắc chắn sẽ được lớn lên tốt lành. Người sống trong ơn Chúa, sống nhờ lời Chúa, sẽ có sức mạnh để trở thành nơi nương tựa cho những người yếu đuối. Những cơn mưa tranh chấp, những nắng gắt thói đời, những gió bão dục vọng, không làm người mạnh tin chao đảo; ngược lại, họ sẽ đứng vững, họ sẽ an bình. Điều mà mỗi người chúng ta cần phải làm: biết chăm sóc, vun trồng cho Nước Trời lớn lên trong chúng ta.

Sống với mọi người, không thể không có ảnh hưởng lẫn nhau. “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Cha ông đã khẳng định thế. Vậy chúng ta có thể ảnh hưởng đến người khác, hoặc ngược lại. Người có đức tin mạnh mẽ luôn là nơi nương tựa cho cộng đoàn, lối xóm. Nhưng khi ta chưa đủ lớn về đức tin, chưa đủ vững về lòng mến, chắc chắn sẽ bị quỉ dữ thống trị.

Ơn Chúa luôn đủ cho ta. Nhưng ta thì có biết cộng tác vun xới, chăm sóc cho đức tin ngày càng lớn mạnh trong ta không? Như em bé trên đây, em đã biểu lộ sự lớn lên trong Nước Trời, khi em đã đủ sức chiến thắng những tật xấu trước kia. Mỗi người chúng ta cũng nên xét lại độ cao, độ lớn của Nước Trời trong ta. Nếu mỗi ngày, chúng ta đã hóa giải được những xung khắc trong cuộc sống, để giữ bầu khí an bình trong gia đình, lối xóm. Nếu trước những cám dỗ của tinh thần thế gian mà chúng ta đã chọn lựa theo tinh thần Phúc Âm, lúc đó, chúng ta mới có thể nói mình có đức tin; và Nước Trời đang ở trong tôi.

Lạy Chúa Giêsu, xin thêm lòng tin cho mỗi người trong gia đình chúng con. Xin giúp chúng con biết chăm lo làm việc lành phúc đức, để cây đức tin và Nước Trời mỗi ngày lớn lên trong chúng con. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường