Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa, chúng con nghèo lắm, chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá nhưng đó là trọn vẹn tấm lòng của chúng con dâng lên Chúa trong mùa dịch này, để chia sẻ trao ban cho những người đói. Xin Chúa đón nhận như của lễ đẹp lòng Chúa. 

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ HAI SAU CN XVIII THƯỜNG NIÊN

NGÀY 02/8/2021


Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (14,13-21)

13 Một hôm, khi nghe tin Gio-an Tẩy Giả đã chết, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. 14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ. 15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn”. 16 Đức Giê-su bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn”. 17 Các ông đáp: "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!” 18 Người bảo: "Đem lại đây cho Thầy!” 19 Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. 20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

SUY NIỆM

Hôm nay, Tin mừng thuật lại khung cảnh của một bữa tiệc thật lớn, có tới 5.000 người đàn ông, chưa kể đàn bà và trẻ con. Có lẽ, không ai phải chen lấn vì sợ mất phần, vì số lượng bánh còn dư tới 12 giỏ đầy. Chủ của bữa tiệc là chính Chúa Giêsu, cùng với các cộng sự viên của Người là các môn đệ, Chúa Giêsu đã làm thỏa mãn cơn đói của mọi người.

Bài tường thuật hướng tới hình ảnh của bí tích Thánh Thể, nhưng nó cũng là bài học cho chúng ta về tinh thần bác ái mà Đức Kitô đem lại cho Giáo hội . “Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn” , hoặc nơi khác trong bữa tiệc ly: “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,31).

Trong thời gian bị giãn cách vì đại dịch COVID-19, tinh thần chia sẻ, bác ái lại càng được đề cao. Bữa tiệc của Chúa, bữa tiệc Thánh Thể là khuôn mẫu của điều đó. Các cử hành phụng vụ của Giáo hội cũng xuất phát từ chính tinh thần phục vụ yêu thương. Của lễ đẹp lòng Chúa là của lễ đến từ tấm lòng của những con người có trái tim rộng mở cho tha nhân.

Giáo huấn của Giáo hội về xã hội nêu rõ: “Trợ giúp phát triển và tuyên xưng đức tin phải đi đôi với nhau. Cùng với phụng vụ và tuyên xưng, còn có lòng bác ái, hay tình thương thiết thực dành cho người lân cận, là một trong ba hoạt động cơ bản của Giáo hội” (DoCat 30). Như thế, nếu trong thời gian này, phụng vụ của Hội thánh không thể cử hành tập trung, thì từng thành viên trong Hội thánh cũng được mời gọi hãy làm những gì có thể để xây dựng Hội thánh, xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô trong tinh thần bác ái thiết thực: chia sẻ cơm bánh cho những người thiếu thốn, nhạy cảm hơn trước những khó khăn của người khác, đừng chỉ vì lợi ích của bản thân mà quên đi nhu cầu cấp thiết của anh chị em mình…

Hình ảnh các bệnh viện dã chiến thời nay cũng gợi lên hình ảnh của một Hội thánh mà Đức Thánh cha nghĩ tới: Hội thánh là một bệnh viện dã chiến, sẵn sàng lên đường, ở giữa những người nghèo, người thương tật để chăm sóc, chữa lành. Đền thờ của Chúa Thánh Thần không bó hẹp trong khuôn viên nhà thờ nhưng ở nơi những người có công xây dựng đền thờ ấy thành nơi đón nhận tha nhân.

Lạy Chúa, chúng con nghèo lắm, chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá nhưng đó là trọn vẹn tấm lòng của chúng con dâng lên Chúa trong mùa dịch này, để chia sẻ trao ban cho những người đói. Xin Chúa đón nhận như của lễ đẹp lòng Chúa. Amen.