Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên (Mt 14:13-21) - GKGĐ GP Phú Cường

Ngày hôm nay, Chúa Giêsu vẫn đang chạnh lòng thương mỗi khi dân Chúa trở nên đói khát hoà bình, đói khát công lý, đói khát sự thánh thiên… Và cũng vậy, Thiên Chúa cũng đang “chạnh lòng thương” mỗi chúng ta. Ngài cũng đang mời gọi mỗi chúng ta chia sẻ lòng chạnh thương này cho thế giới hôm nay, khi mọi người còn đang đối diện với bao lo lắng, sợ hãi, chiến tranh, đói khát...

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Ngày 01/08/2022

THÁNH ANPHONGSÔ LIGÔRI – lễ nhớ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (14,13-21)

13 Hôm ấy, Đức Giê-su đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. 14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ. 15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn”. 16 Đức Giê-su bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn”. 17 Các ông đáp: "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!”. 18 Người bảo: "Đem lại đây cho Thầy!”. 19 Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. 20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

SUY NIỆM

Khi đọc hết trình thuật Tin mừng hôm nay, chúng ta dễ dàng nhận ra một loạt động từ diễn tả và mang tính biểu trưng cho hành động cứu độ của Thiên Chúa, nơi chính Chúa Giêsu: “Chúa đã chạnh lòng thương” (Mt 14,14), và Người đã “thi ân giáng phúc” cho dân chúng.

Thật vậy, lòng thương xót của Thiên Chúa đã được thể hiện trong thời Cựu ước, qua sách ngôn sứ Isaia, khi mời gọi con người hãy đến ăn uống mà không phải trả đồng nào: “Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây! Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng; đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào” (Is 55,1). Và đỉnh cao của tình thương ấy được biểu đạt qua hình ảnh Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Đức Giêsu được giới thiệu như vị ngôn sứ được trông đợi, vượt trên cả chính Elisee - người đã nuôi ăn một trăm người bằng hai mươi cái bánh lúa mạch (x. 2V 4,42-44). Thời đại mới, thời đại ứng nghiệm những hình ảnh của Giao ước cũ, đã được khai trương trong con người Đức Giêsu. Đức Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa giàu lòng xót thương, vì Ngài cũng chính là Đấng Cứu Độ duy nhất. Kinh Thánh khẳng định rất rõ: “Ngoài Ngài ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12). Kinh Thánh, nhất là Tân ước, không ngừng khẳng định Ðức Giêsu Kitô là Ðấng Cứu Độ cho tất cả. Giáo hội sơ khai tin vững rằng Ðức Kitô cứu rỗi mọi người, bất cứ thuộc chủng tộc, văn hóa, tôn giáo hay thời đại nào. Người ban cho họ ơn cứu độ sung mãn, và chẳng ai khác có thể làm được như vậy.

Ngày hôm nay, Chúa Giêsu vẫn đang chạnh lòng thương mỗi khi dân Chúa trở nên đói khát hoà bình, đói khát công lý, đói khát sự thánh thiên… Và cũng vậy, Thiên Chúa cũng đang “chạnh lòng thương” mỗi chúng ta. Ngài cũng đang mời gọi mỗi chúng ta chia sẻ lòng chạnh thương này cho thế giới hôm nay, khi mọi người còn đang đối diện với bao lo lắng, sợ hãi, chiến tranh, đói khát...

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi chúng con luôn cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Chúa dành cho mình; để nơi tâm hồn chúng con được khơi dậy kho tàng ân sủng, mà biết đem ra phân phát và chia sẻ với mọi người. Amen.