Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XX Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con chỉ cậy trông vào Chúa, một mình Chúa. Biết từ bỏ những lợi lộc thế gian, những ham muốn sở hữu. Có thanh thản nhẹ nhàng, chúng con mới theo Chúa trọn vẹn, mới làm môn đệ của Chúa cách trung tín.

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ HAI SAU CN XX THƯỜNG NIÊN
NGÀY 16/8/2021
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (19,16-22)

16 Một hôm, có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?”17 Đức Giê-su đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn”.18 Người ấy hỏi: "Điều răn nào?” Đức Giê-su đáp: "Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian.19 Ngươi phải thờ cha kính mẹ", và "Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình”.20 Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?”21 Đức Giê-su đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”.22 Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

SUY NIỆM

Luật lệ là để đảm bảo trật tự. Ra bất kỳ luật nào cũng phải nghĩ đến điều tối thượng là vì lợi ích của con người, vì xã hội loài người.

Trước khi có luật quy ước trong các định chế xã hội, thì luật tồn tại dưới hình thức là các tiêu chuẩn phổ quát về đạo đức. Một vấn đề người ta tranh luận ngày nay đó là luật nào quan trọng hơn! Luật dân sự, hiến pháp của đất nước hay là những quy chuẩn đạo đức của con người quan trọng!

Xem ra vấn đề này cũng là vấn nạn mà Tin mừng hôm nay phần nào đó đặt ra cho chúng ta. Người thanh niên hỏi Chúa Giêsu: tôi phải làm gì để được sống đời đời. Đây là câu hỏi thuộc phạm vi đạo đức, thuộc về tôn giáo. Nó thiết thực và thâm sâu hơn câu hỏi tôi phải làm gì để giữ luật của Rôma? Chúa Giêsu có lần nói với những người Do Thái khi họ hỏi Chúa có nên nộp thuế cho Xêda không? Và Chúa đã nói một câu để đời: của Xêda hãy trả cho Xêda, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa. Câu trả lời này phản ánh chính xác điều mà người Do Thái băn khoăn, giữa Luật Chúa và Luật đời phải chọn cái nào. Không phải là chọn cái này bỏ cái khác, mà phải phân biệt rõ ràng.

Luật dân sự để vận hành trật tự xã hội, nhưng luật đạo đức phổ quát nó liên quan đến tâm linh, đến sự sống bất tử. Đó là đạo theo đúng nghĩa của nó. Đạo bao hàm toàn thể hoạt động dân sự của ta và cả sâu thẳm cõi lòng ta. Thế nên điều mà Chúa đòi buộc nơi người thanh niên hơn những gì anh ta nghĩ mình đã làm tốt. Giữ các điều răn là tốt nhưng hoàn toàn chưa đủ. Người ta có xu hướng hay tự hào về những gì mình làm đúng, làm đủ và thậm chí là làm tốt. Nhưng ít khi nào người ta dám nhìn vào những cái chúng ta chưa làm được, hoặc là không dám làm. Điều mà Chúa muốn nơi người thanh niên này đó là làm thêm, làm hơn nữa những cái anh đã làm. Hãy ra khỏi chính mình, vì tự bản chất con người hay quy hướng về mình. Ra khỏi chính mình để hướng đến Chúa, để hướng đến tha nhân, nơi đó ta sẽ gặp lại con người của mình một cách giản đơn nhất. Từ khước của cải, để nó không còn gì, không còn lại tham lam ham muốn nào cả. Như Tagore từng nói: chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con. Đúng thế, bán hết để không còn cậy dựa, bám víu, làm chỗ bảo đảm. Chỉ có Chúa duy nhất. Hãy bán hết rồi đến mà theo Thầy. Nhưng… người thanh niên buồn rầu vì anh ta có nhiều của cải.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con chỉ cậy trông vào Chúa, một mình Chúa. Biết từ bỏ những lợi lộc thế gian, những ham muốn sở hữu. Có thanh thản nhẹ nhàng, chúng con mới theo Chúa trọn vẹn, mới làm môn đệ của Chúa cách trung tín. Amen.