Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XX Thường Niên (Lc 1:39-56) - GKGĐ GP Phú Cường

“Kết thúc cuộc đời dương thế, Đấng vô nhiễm nguyên tội là thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, đã được đưa lên hưởng vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn xác”. Với những lời này, năm 1950, Đức Giáo hoàng Piô XII đã xác định tín điều Đức Maria hồn xác lên trời. Tuy là một thụ tạo, nhưng Mẹ Maria đã được Thiên Chúa cất nhắc lên địa vị làm Mẹ Chúa Trời và sau cùng, Mẹ được Thiên Chúa thưởng công trên trời.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Ngày 15/08/2022

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI – lễ trọng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (1,39-56)

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”.

46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 47 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 48 Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. 49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! 50 Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. 51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. 52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. 53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. 54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, 55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời”. 56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

SUY NIỆM

“Kết thúc cuộc đời dương thế, Đấng vô nhiễm nguyên tội là thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, đã được đưa lên hưởng vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn xác”. Với những lời này, năm 1950, Đức Giáo hoàng Piô XII đã xác định tín điều Đức Maria hồn xác lên trời. Tuy là một thụ tạo, nhưng Mẹ Maria đã được Thiên Chúa cất nhắc lên địa vị làm Mẹ Chúa Trời và sau cùng, Mẹ được Thiên Chúa thưởng công trên trời.

Trong ngày lễ hôm nay, Giáo hội cho chúng ta nghe bài Tin mừng thuật lại câu chuyện Đức Maria đi thăm bà Elisabeth. Sau khi được thiên thần báo tin bà Elisabeth đã mang thai được 6 tháng, Đức Maria cảm thấy có một sự thôi thúc trong lòng, là phải đến thăm và giúp đỡ người chị họ mang thai trong lúc tuổi già. Nhưng lạ lùng thay, vừa nghe tiếng Đức Maria chào, thì đứa con trong bụng bà Elisabeth đã nhảy lên vui sướng. Sự hiện diện của Mẹ Maria đem lại niềm vui và niềm hân hoan không những cho ông Dacaria và bà Elisabeth mà thôi, nhưng còn cho cả hài nhi Gioan đang trong bụng nữa. Lý do duy nhất là vì Mẹ Maria đang mang Chúa Ngôi Hai trong cung lòng của Mẹ.

Việc Đức Maria lên trời cả hồn lẫn xác sau những ngày sống ở trần gian này, nhìn dưới khía cạnh đức tin, được diễn tả trong chính lời của Elisabeth: “Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện” . Bà Elisabeth nhận ra lý do Mẹ Maria được chúc phúc, đó là vì Mẹ đặt niềm tin vững mạnh vào Thiên Chúa qua lời sứ thần, chứ không nhờ bất cứ công trạng nào của chính mình. Quả vậy, Mẹ Maria đã tin vững vàng nơi chương trình cứu độ của Thiên Chúa nên đã nói lời “xin vâng” với sứ thần Gabriel để Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể trong lòng mình.

Trên bình diện đức tin, Mẹ Maria đã tin tưởng tuyệt đối vào chương trình của Thiên Chúa, dù không hiểu những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Niềm tin ấy đã đưa Mẹ lên với Thiên Chúa, Đấng ở trên trời, nghĩa là không bị lệ thuộc vào những ràng buộc trần thế. Mừng kính Đức Maria hồn xác lên trời là cách chúng ta ca ngợi những kỳ công tuyệt diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ. Và cùng với Mẹ, chúng ta hy vọng một ngày kia, chúng ta cũng được lên trời cùng với Mẹ.

Như vậy, niềm tin mà chúng ta vẫn tuyên xưng trong kinh Tin Kính: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại” không phải là không có cơ sở. Chúng ta vẫn tự hỏi rằng, chúng ta sẽ sống lại cách nào đây? Bằng cách nào thì chỉ có Thiên Chúa biết, nhưng việc Đức Maria lên trời mang lại cho chúng ta niềm hy vọng chắc chắn rằng, chúng ta cũng được ân thưởng như Mẹ vì chúng ta thuộc về số những người tin vào Đức Giêsu Kitô, chúng ta nằm trong số những kẻ thuộc về Người.

Lạy Chúa, suy niệm về vinh quang Đức Maria nhận lãnh trên trời cũng là dịp để mỗi người chúng con rà soát lại niềm tin vào Chúa. Xin giúp chúng con luôn xác tín niềm tin ấy thực sự là niềm tin có phúc, để chúng con xứng đáng được Chúa ban thưởng như Mẹ. Xin cũng giúp mỗi người chúng con, trước mặt Chúa, biết tự đưa ra niềm xác tín của riêng mình. Amen.