Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Xin ban thêm ơn đức tin, lòng mến và ơn kính sợ Chúa, để mỗi thành viên trong gia đình chúng con biết sống chân thành khi đến với Chúa và sống thật lòng với tha nhân...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ HAI TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 23/08/2021GKGD Giáo Phận Phú Cường


Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (23,13-22)

13 Một hôm, Đức Giê-su nói rằng: "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào.14 Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.15 Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các người.16 Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo: Ai chỉ đền thờ mà thề, thì có thề cũng như không; còn ai chỉ vàng trong đền thờ mà thề, thì bị ràng buộc.17 Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay đền thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn?18 Các người còn nói: Ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề, thì bị ràng buộc.19 Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn?20 Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề.21 Và ai chỉ đền thờ mà thề, là chỉ đền thờ và Đấng ngự ở đó mà thề.22 Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề”.
 
SUY NIỆM

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở gia đình chúng ta xa tránh thái độ giả hình, nhất là những khi đến với Chúa. Bởi Người là Đấng thấu suốt tư tưởng và lòng con người. Sống trong thời buổi công nghệ thông tin phát triển, ham mê vật chất, muốn sống hưởng thụ và thích thể hiện bề ngoài, người Kitô hữu luôn bị cám dỗ về lối sống giả hình, nhất là khi đón nhận các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể. Vì ảnh hưởng của xu hướng “sống ảo” nhiều người đã xem nhẹ tình trạng bên trong tâm hồn mình mà vẫn bình thản tiến lên rước Chúa.

Lạy Chúa, xin ban thêm ơn đức tin, lòng mến và ơn kính sợ Chúa, để mỗi thành viên trong gia đình chúng con biết sống chân thành khi đến với Chúa và sống thật lòng với tha nhân. Amen.